Toggle high contrast

Plata (Romanian version)

Traduce: Bulgarian translation English translation French translation Hungarian translation Italian translation Latvian translation Lithuanian translation Polish translation Portuguese translation Romanian translation Russian translation Slovak translation​ Spanish translation

Pay Slip

Fluturaşi de salariu

Salariaţii au dreptul la un fluturaş de salariu de fiecare dată când sunt plătiţi. Fluturaşul de salariu trebuie să cuprindă suma brută, deducerile efectuate (de exemplu, impozit, contribuţii sociale şi cotizaţii sindicale) şi suma netă.

În fiecare an, angajatorii trebuie să înmâneze salariaţilor certificatul P60 ce conţine salariul brut anual, salariul net şi deducerile salariale totale realizate în timpul anului. 

​​ Minimum WageSalariul minim pe economie

Lucrătorii şi salariaţii au dreptul să fie remuneraţi cel puţin la nivelul salariului minim pe economie, stabilit de Guvern şi revizuit anual de Comisia privind slaba remunerare (din care fac parte sindicate şi angajatori).

Sunt prevăzute niveluri diferite pentru persoanele de 16-17 ani, cele de 18 – 20 de ani, cele de 21 de ani şi peste şi pentru ucenici. Pentru a afla nivelul actual al salariului minim pe economie, daţi clic aici.

În cazul în care consideraţi că sunteţi plătit sub salariul minim pe economie, contactaţi Linia de asistenţă privind dreptul la remunerare şi muncă online sau prin telefon la numărul ​0300 123 1100. 

Deductions from pay​​​​Deduceri salariale

Angajatorul dumneavoastră nu poate opera deduceri salariale decât dacă:

  • Deducerea este prevăzută în lege (impozit pe venit şi contribuţii sociale)
  • Deducerea este permisă în baza contractului dumneavoastră (de ex., cotizaţii sindicale)
  • Aţi semnat un acord scris prin care aţi autorizat deducerea respectivă
  • Angajatorul dumneavoastră v-a plătit mai mult – în acest caz, ar trebui să vă consultaţi cu un reprezentant sindical
  • Nu aţi lucrat din cauza unei greve (angajatorul dumneavoastră poate deduce doar plata aferentă zilei(lor) în care nu aţi lucrat)
  • Sunt prevăzute de asemenea norme speciale privind deducerea salarială în cazul personalului comerciant dacă angajatorul consideră că un lucrător a furat – apelaţi la reprezentantul sindical pentru îndrumare
  • În cazul în care angajatorul dumneavoastră vă oferă cazare, vă poate plăti sub salariul minim pe economie. Aceasta se numeşte deducere în contul cazării:  https://www.gov.uk/national-minimum-wage-accommodation​

Deduceri salariale nelegitime

  • Nu sunt permise deduceri de niciun fel în contul mâncării sau băuturilor oferite.
  • Nu sunt permise deduceri de niciun fel în contul echipamentului de protecţie de care aveţi nevoie pentru a lucra în siguranţă. Pentru orice nelămurire în legătură cu acest aspect, contactaţi Consiliul Executiv pentru Sănătate şi Siguranţă.      

​​National Insurance and Tax​​Contribuţii sociale şi taxe

Orice lucrător din Marea Britanie deţine un număr de asigurare naţională. Acesta este un număr personal furnizat de Guvern de care aveţi nevoie pentru a putea lucra legal şi este folosit la monitorizarea contribuţiilor sociale. 

Va trebui de asemenea să plătiţi impozit pe venit pentru câştigurile ce depăşesc un anumit nivel. Fiecare lucrător din Marea Britanie deţine un cod fiscal, folosit de angajator pentru a calcula impozitul pe care trebuie să îl plătească în numele dumneavoastră. Dacă este primul loc de muncă în Marea Britanie, veţi plăti probabil un „impozit de urgenţă” până vi se eliberează un cod fiscal.

Dacă nu aveţi un număr de asigurare naţională (NINO) sau angajatorul dumneavoastră v-a emis unul temporar, sunaţi la numărul 0845 6000643; vezi aici.

Dacă angajatorul dumneavoastră se oferă să vă plătească cu banii jos, fără a plăti contribuţii sociale sau impozit (practică cunoscută sub denumirea „muncă la negru”), ar trebui să discutaţi cu un reprezentant sindical cât mai repede cu putinţă. Angajarea la negru este ilegală. 

Sick Pay

Concediu medical

Concediul medical la care aveţi dreptul depinde de ceea ce se stipulează în contractul dumneavoastră de muncă.

Dacă angajatorul dumneavoastră nu plăteşte concedii medicale, aveţi dreptul la concediu medical statutar (SSP), care este o prestaţie fixă oferită de stat. Aceasta poate fi plătită de angajatorul dumneavoastră din a cincea zi de boală până la 28 de săptămâni. Aveţi dreptul la SSP dacă aţi plătit suficiente contribuţii sociale.

Puteţi beneficia de ajutorul de venit sau de alocaţia pentru încadrare în muncă şi sprijin. Pentru informaţii suplimentare, daţi clic aici

Enable Two-Factor Authentication

To access the admin area, you will need to setup two-factor authentication (TFA).

Setup now