Toggle high contrast

Traduce: Bulgarian translation English translation French translation Hungarian translation Italian translation Latvian translation Lithuanian translation Polish translation Portuguese translation Romanian translation ​Russian translation​ Slovak translation Spanish translation

Ce tip de lucrător sunteţi?

Toţi lucrătorii cu drept de muncă în Marea Britanie deţin o serie de drepturi în domeniul muncii.

Dacă proveniţi dintr-un stat ce nu e membru al UE, viza dumneavoastră poate include câteva condiţii privind restricţionarea orelor de lucru sau a tipului de muncă pentru care puteţi fi angajat. Consultaţi pagina de Internet a Ministerului de Interne pentru mai multe informaţii referitoare la condiţiile aferente vizei dumneavoastră.

Drepturile la care aveţi acces la locul de muncă depind de ce tip de lucrător sunteţi.

În general, conform legii există trei categorii de lucrători în Marea Britanie: ‘salariaţi’; ‘lucrători’ –cum sunt cei ocazionali sau temporari – şi ‘lucrători pe cont propriu’. 

Salariat Lucrător ​​Lucrător pe cont propriu


Employee​​Salariat

Faceţi parte din categoria salariaţilor dacă:

 1. Trebuie să vă prezentaţi la serviciu în mod regulat
 2. Angajatorul dumneavoastră este obligat să vă asigure ore de lucru sau o activitate regulată
 3. Trebuie să fiţi remunerat pentru munca pe care o desfăşuraţi
 4. Sunteţi obligat să desfăşuraţi personal activitatea prevăzută (cu alte cuvinte, nu aveţi voie să cereţi unui prieten sau unui membru al familiei să lucreze în locul dumneavoastră)
 5. Nu puteţi refuza să munciţi sau să veniţi la serviciu
 6. Angajatorul dumneavoastră stabileşte cum, când şi unde lucraţi
 7. Angajatorul dumneavoastră plăteşte taxe şi contribuţii sociale din salariul dumneavoastră
 8. Angajatorul dumneavoastră vă pune la dispoziţie instrumente, echipament, spaţiu, uniformă etc.
 9. Aveţi un contract de muncă în formă scrisă

Notă: Dacă aceste afirmaţii nu se aplică în cazul dumneavoastră, este posibil să faceţi parte din categoria ‘lucrătorilor pe cont propriu’ sau din cea a ‘lucrătorilor’. Este recomandat să solicitaţi ajutorul unui reprezentant sindical dacă nu sunteţi sigur de statutul dumneavoastră profesional.

Drepturile salariaţilor

Toţi salariaţii au dreptul la următoarele:

 1. Să fie remuneraţi cel puţin la nivelul salariului minim pe economie
 2. Protecţie împotriva deducerilor salariale nelegitime
 3. Concediu anual plătit
 4. Pauză de odihnă la nivelul minim prevăzut de​ lege  
 5. Protecţie împotriva accidentelor de muncă
 6. Să nu lucreze mai mult de 48 ore, în medie, pe săptămână 
 7. Protecţie împotriva discriminării nelegitime
 8. Protecţie în caz de ‘denunţare’ – reportarea unor fapte ilegale la locul de muncă
 9. Tratament egal dacă lucrează cu timp parţial
 10. Aderarea la un sindicat
 11. Să fie însoţiţi la întâlnirile de soluţionare a plângerilor şi sancţiunilor disciplinare
 12. Concediu medical conform legii
 13. Protecţie în timpul sarcinii
 14. Concediu de maternitate sau paternitate plătit
 15. Perioade minime de preaviz  în cazul desfacerii contractului de muncă – de exemplu, în situaţia concedierii de către angajator
 16. Protecţie împotriva concedierii abuzive
 17. Solicitarea unui program de lucru flexibil
 18. Învoire în caz de urgenţă
 19. Plăţi compensatorii în caz de disponibilizare, conform legii  

Worker​​Lucrător

 ​Faceţi parte din categoria lucrătorilor dacă:

 1. Angajatorul dumneavoastră nu este obligat să vă ofere ore de lucru regulate sau garantate
 2. Nu sunteţi obligat să acceptaţi orice muncă sau schimb de lucru pe care vi-l propune angajatorul dumneavoastră
 3. Aveţi un contract în care se precizează că sunteţi solicitat ‘ocazional’ sau ‘în caz de nevoie’
 4. Sunteţi obligat să desfăşuraţi personal activitatea prevăzută (cu alte cuvinte, nu aveţi voie să cereţi unui prieten sau unui membru al familiei să lucreze în locul dumneavoastră)
 5. Angajatorul dumneavoastră plăteşte taxe şi contribuţii sociale din salariul dumneavoastră
 6. Angajatorul dumneavoastră vă pune la dispoziţie instrumente, echipament, spaţiu, uniformă etc.

Notă: Dacă aceste afirmaţii nu se aplică în cazul dumneavoastră, este posibil să faceţi parte din categoria ‘lucrătorilor pe cont propriu’ sau din cea a ‘salariaţilor’. Este recomandat să solicitaţi ajutorul unui reprezentant sindical dacă nu sunteţi sigur de statutul dumneavoastră profesional.

Drepturile ‘lucrătorilor’​​

Toţi lucrătorii au dreptul la următoarele:

 1. Să fie remuneraţi cel puţin la nivelul salariului minim pe economie
 2. Protecţie împotriva deducerilor salariale nelegitime
 3. Concediu anual plătit
 4. Pauză de odihnă la nivelul minim prevăzut de lege    
 5. Protecţie împotriva accidentelor de muncă
 6. Să nu lucreze mai mult de 48 ore, în medie, pe săptămână 
 7. Protecţie împotriva discriminării nelegitime
 8. Anumite protecţii în timpul sarcinii
 9. Protecţie în caz de ‘denunţare’  – reportarea unor fapte ilegale la locul de muncă
 10. Nediscriminare dacă lucrează cu timp parţial
 11. Aderarea la un sindicat
 12. Dreptul de a fi însoţiţi la întâlnirile de soluţionare a plângerilor şi sancţiunilor disciplinare

Lucrători temporari

Pentru mai multe informatii, accesati sectiunea​ Lucrători temporari 


Self EmployedLucrător pe cont propriu

Faceţi parte din categoria lucrătorilor pe cont propriu dacă:

 1. Vă plătiţi singur taxele şi contribuţiile sociale
 2. Puteţi angaja pe altcineva să lucreze în locul dumneavoastră
 3. Vă ocupaţi personal de asigurarea instrumentelor şi a echipamentului de lucru
 4. Eliberaţi facturi pentru activitatea desfăşurată, fără a beneficia de un salariu
 5. Riscaţi să înregistraţi pierderi de profit dacă apare vreo problemă​ 

Lucrători pe cont propriu fictivi?

În cazul în care consideraţi că faceţi parte din categoria ‘lucrătorilor’ sau a ‘salariaţilor’, dar sunteţi tratat ca un lucrător pe cont propriu, trebuie să vă adresaţi fără întârziere unui reprezentant sindical

Drepturile lucrătorilor pe cont propriu ​​

 1. Sănătate şi siguranţă în muncă
 2. Protecţie împotriva discriminării nelegitime
 3. În caz de sarcină, puteţi solicita alocaţia de maternitate – vezi aici mai multe informaţii.

Există unele drepturi suplimentare ce se aplică anumitor lucrători pe cont propriu şi pe care le puteţi accesa cu ajutorul unui sindicat. Pentru a afla ce sindicat este activ în sectorul dumneavoastră, daţi clic aici

Acum că ştiţi ce tip de lucrător sunteţi, aflaţi de ce drepturi puteţi beneficia​. Pasul 1

Enable Two-Factor Authentication

To access the admin area, you will need to setup two-factor authentication (TFA).

Setup now