Preložiť do jazyka: Bulgarian translation English translation French translation Hungarian translation Italian translation Latvian translation Lithuanian translation Polish translation Portuguese translation Romanian translation ​Russian translation ​Slovak translation Spanish translation

Aký typ pracovníka ste?

Všetci pracovníci, ktorí majú právo pracovať v Spojenom kráľovstve majú zamestnanecké práva.

Avšak, ak pochádzate z krajiny mimo EÚ, môžu sa na Vaše víza viazať podmienky, ktoré obmedzujú dobu alebo typ práce, na ktorú Vás možno zamestnať.  Pozrite si webovú stránku Ministerstva vnútra  pre viac informácií o podmienkach, ktoré sa viažu na Vaše víza.

Práva, na ktoré máte v práci nárok budú závisieť od toho, aký typ pracovníka ste.

Vo všeobecnosti sú v Spojenom kráľovstve tri právne kategórie pracovníkov: “zamestnanci“; “pracovníci“ ako pomocní alebo agentúrni pracovníci; a “samostatne zárobkové osoby“. 

Zamestnanec Pracovník​​Samostatne zárobkový pracovník


EmployeeZAMESTNANEC

Zamestnancom pravdepodobne ste, ak:

 1. sa od Vás očakáva, aby ste do práce chodili pravidelne
 2. od Vášho zamestnávateľa očakávate, že Vám zriadi pravidelnú pracovnú dobu
 3. očakávate, že za prácu, ktorú robíte Vám bude zaplatené
 4. očakáva sa od Vás, že svoju prácu vykonáte osobne (napr. nie je Vám dovolené požiadať známeho alebo člena rodiny, aby ju vykonal za Vás)
 5. nie je Vám dovolené odmietnuť pracovať alebo odmietnuť prísť do práce
 6. Váš zamestnávateľ má kontrolu nad tým, ako, kedy a kde pracujete
 7. Váš zamestnávateľ platí dane a sociálne poistenie z Vašej mzdy
 8. Váš zamestnávateľ zaobstaráva Vaše náradie, vybavenie, zariadenie, uniformu atď.
 9. máte písomnú pracovnú zmluvu

Poznámka: Ak sa tieto skutočnosti na Vás nevzťahujú, je možné, že ste "samostatne zárobková osoba" alebo "pracovník".  Ak si nie ste istý o svojom zamestnaneckom stave, mali by ste požiadať o pomoc predstaviteľa odborového zväzu.

Práva pre zamestnancov

Všetci zamestnanci majú právo na:

 1. to, aby im bola platená aspoň národná minimálna mzda
 2. ochranu proti nezákonným zrážkam zo mzdy
 3. platenú zákonnú dovolenku
 4. zákonnú minimálnu dĺžku prestávky na oddych
 5. ochranu proti pracovným úrazom
 6. nepracovať viac ako 48 hodín v priemere týždenne 
 7. ochranu pred nezákonnou diskrimináciou
 8. ochranu "oznamovania" - hlásenia pochybenia na pracovisku
 9. to, aby sa s ním nezaobchádzalo  menej priaznivo, ak pracuje na čiastočný úväzok
 10. to, aby vstúpil do odborového zväzu
 11. to, aby ho niekto sprevádzal pri riešení sťažností a na disciplinárnych konaniach
 12. zákonné nemocenské dávky
 13. ochranu v prípade tehotnosti
 14. materskú a otcovskú dovolenku a plat 
 15. minimálnu výpovednú lehotu, ak bude jeho zamestnanie končiť - napr. ak ho zamestnávateľ prepúšťa
 16. ochranu proti nespravodlivému prepusteniu
 17. požiadanie o flexibilnú prácovnú dobu
 18. voľno v prípade núdze
 19. zákonné odstupné

WorkerPRACOVNÍK​

Pracovníkom pravdepodobne ste, ak:

 1. Vám Váš zamestnávateľ nemusí ponúkať pravidelnú alebo garantovanú pracovnú dobu
 2. nemusíte prijať akúkoľvek prácu alebo smenu, ktorú Vám zamestnávateľ ponúkne
 3. máte zmluvu, v ktorej ste popísaný ako "pomocný" alebo "podľa potreby"
 4. očakáva sa od Vás, že svoju prácu vykonáte osobne (napr. nie je Vám dovolené požiadať známeho alebo člena rodiny, aby ju vykonal za Vás)
 5. Váš zamestnávateľ platí dane a sociálne poistenie  z Vašej mzdy
 6. Váš zamestnávateľ zaobstaráva Vaše náradie, vybavenie, zariadenie, uniformu atď.

Poznámka: Ak sa tieto skutočnosti na Vás nevzťahujú, je možné, že ste "samostatne zárobková osoba" alebo "zamestnanec".  Ak si nie ste istý o svojom zamestnaneckom stave, mali by ste požiadať o pomoc predstaviteľa odborového zväzu.

Práva pre "pracovníkov" 

Všetci pracovníci majú právo na:

 1. to, aby im bola platená aspoň národná minimálna mzda
 2. ochranu proti nezákonným zrážkam zo mzdy
 3. platenú zákonnú dovolenku
 4. zákonnú minimálnu dĺžku prestávky na oddych
 5. ochranu proti pracovným úrazom
 6. nepracovať viac ako 48 hodín v priemere týždenne
 7.  ochranu pred nezákonnou diskrimináciou
 8. nejakú ochranu v prípade tehotnosti
 9. ochranu "oznamovania" - hlásenia pochybenia na pracovisku
 10. to, aby ste neboli diskriminovaný, ak pracujete na čiastočný úväzok
 11. vstúpiť do odborového zväzu​
 12. to, aby ho niekto sprevádzal pri riešení sťažností a na disciplinárnych konaniach 

AGENTÚRNI PRACOVNÍCI

Odkazujú na Agentúrni pracovníci strana


Self EmployedSAMOSTATNE ZÁROBKOVÝ PRACOVNÍK

Samostatne zárobková osoba pravdepodobne ste, ak:

 1. si sám platíte dane a sociálne poistenie
 2. môžte najať niekoho iného, aby za Vás vykonal Vašu prácu
 3. sám si zaobstarávate svoje vlastné náradie a vybavenie
 4. za svoju prácu vystavujete faktúry, nepoberáte mzdu
 5. riskujete stratu zisku, ak sa vyskytne nejaký problém 

Predstieraná samostatne zárobková osoba?

Ak máte podozrenie, že ste možno "pracovník" alebo "zamestnanec", ale zaobchádza sa s Vami ako so samostatne zárobkovou osobou, mali by ste okamžite požiadať o radu predstaviteľa odborového zväzu.

Práva pre samostatne zárobkových pracovníkov 

 1. ochrana zdravia a bezpečnosti v práci
 2. ochrana proti nezákonnej diskriminácii
 3. v prípade tehotnosti je možné, že máte nárok na poberanie materskej dávky - pozrite tu pre viac informácií.

Sú ešte niektoré ďalšie práva, ktoré sa vzťahujú na niektorých samostatne zárobkových pracovníkov, o ktoré Vám môže pomôcť žiadať zväz. Ak chcete nájsť odborový zväz relevantný pre Vašu prácu, pozrite tu

Teraz, keď viete, aký typ pracovníka ste, zistite si, aké práva sa na Vás vzťahujú. ísť na Krok 2.​