Toggle high contrast

Status zatrudnienia i prawa (Polish version)

Tłumaczyć: Bulgarian translation English translation French translation Hungarian translation Italian translation Latvian translation Lithuanian translation Polish translation Portuguese translation Romanian translation Russian translation Slovak translation​​ Spanish translation

Jakim typem pracownika jesteś?

Wszyscy pracownicy z prawem do pracy w Wielkiej Brytanii mają prawa pracownicze.

Jeśli pochodzisz spoza Unii Europejskiej, w twojej wizie mogą widnieć warunki, ograniczające liczbę godzin pracy, jakie możesz przepracować, niemniej jednak możesz zostać zatrudniony.  Zajrzyj na stronę Home Office, aby dowiedzieć się więcej o warunkach dołączonych do twojej wizy.

Prawa, jakie ci przysługują w pracy będą zależne od rodzaju pracownika, jakim jesteś.

Ogólnie, są trzy kategorie pracowników w Wielkiej Brytanii: ‘osoby zatrudnione (employees); ‘pracownicy (workers), jak pracownicy dorywczy, lub tymczasowi oraz osoby ‘samozatrudnione’. 

Osoba zatrudniona Pracownik​​Pracownik samozatrudniony


Employee​​Osoba zatrudniona

Prawdopodobnie jesteś osobą zatrudnioną, jeśli:

 1. Musisz regularnie przychodzić do pracy
 2. Oczekujesz, że pracodawca zapewni regularne godziny pracy, lub pracę
 3. Oczekujesz wynagrodzenia za wykonywaną pracę
 4. Pracę musisz wykonywać samodzielnie (np. nie wolno ci poprosić o pomoc przyjaciół, lub rodziny, aby wykonali ja za ciebie)
 5. Nie możesz odmówić pracy, lub nie stawić się w pracy
 6. Twój pracodawca decyduje, jak, kiedy i gdzie pracujesz
 7. Twój pracodawca płaci podatki i ubezpieczenie zdrowotne potrącając je z twojej pensji
 8. Twój pracodawca dostarcza ci narzędzia, sprzęt, ubranie, itp.
 9. Masz umowę o pracę na piśmie

Uwaga: Jeśli te szczegóły nie mają zastosowana w twoim przypadku, być może jesteś ‘samozatrudnionym’ lub ​‘pracownikiem’.  Poproś o pomoc przedstawiciela związku zawodowego, jeśli nie jesteś pewien twojego statusu zatrudnienia. 

Rights for Employees Prawa osoby zatrudnionej

Wszyscy pracownicy mają prawo do:

 1. Otrzymywania przynajmniej Minimalnej Pensji Krajowej
 2. Ochrony przeciw bezprawnym potrąceniom z pensji
 3. Płatnego urlopu wypoczynkowego
 4. Ustawowego minimalnego czasu na odpoczynek
 5. Ochron przez wypadkami w pracy
 6. Nie więcej, niż 48 godzin pracy średnio w tygodniu 
 7. Ochrony przed bezprawną dyskryminacją
 8. Raportowania nieprawidłowych zachowań w miejscu pracy
 9. Nie bycia traktowanym gorzej z powodu pracy w niepełnym wymiarze godzin
 10. Dołączenia do związków zawodowych
 11. Opieki w przypadku skarg, zażaleń i działań dyscyplinarnych
 12. Ustawowego płatnego zwolnienia lekarskiego
 13. Ochrony w przypadku ciąży
 14. Odpłatnego urlopu macierzyńskiego i tacierzyńskiego
 15. Minimalnego okresu wypowiedzenia w przypadku rozwiązania umowy o pracę, np. Jeśli pracownik zostaje zwolniony
 16. Ochrony przed niesprawiedliwym zwolnieniem
 17. Wnioskowania o elastyczne godziny pracy  
 18. Czasu wolnego w przypadku sytuacji nagłych
 19. Ustawowej odprawy

Worker​​Pracownik ​​

Prawdopodobnie jesteś pracownikiem, jeśli:

 1. Twój pracodawca nie musi oferować ci regularnych, lub gwarantowanych godzin
 2. Nie musisz akceptować jakiejkolwiek pracy, czy zmian, które oferuje ci twój pracodawca
 3. W umowie jesteś opisany, jako pracownik ‘dorywczy’, lub ‘w razie potrzeby’
 4. Oczekuje się od ciebie, że swoją pracę wykonasz osobiście (np. nie możesz poprosić o pomoc w wykonaniu tej pracy za ciebie przyjaciół, ani rodzinę)
 5. Twój pracodawca płaci podatki i ubezpieczenie zdrowotne potrącając je z twojej pensji
 6. Twój pracodawca dostarcza ci narzędzia, sprzęt, ubranie, itp.

Uwaga: Jeśli te szczegóły nie mają zastosowana w twoim przypadku, być może jesteś ‘samozatrudnionym’ lub ‘pracownikiem’.  Poproś o pomoc członka związku zawodowego, jeśli nie jesteś pewien twojego statusu zatrudnienia.

Prawa ‘pracowników’ 

Wszyscy pracownicy mają prawo do:

 1. Otrzymywania przynajmniej Minimalnej Pensji Krajowej
 2. Ochrony przeciw bezprawnym potrąceniom z pensji
 3. Płatnego urlopu wypoczynkowego
 4. Ustawowego minimalnego czasu na odpoczynek
 5. Ochrony przed wypadkami w pracy
 6. Nie więcej, niż 48 godzin pracy średnio w miesiącu
 7. Ochrony przed bezprawną dyskryminacją
 8. Określonej ochrony dla pracujących kobiet w ciąży
 9. Raportowania nieprawidłowych zachowań w miejscu pracy
 10. Nie bycia traktowanym gorzej, jeśli pracuje nie w pełnym wymiarze godzin
 11. Dołączenia do związków zawodowych​
 12. Opieki w przypadku skarg, zażaleń i działań dyscyplinarnych

Pracownicy agencji pracy tymczasowej

Sprawdzać Pracownicy agencji pracy tymczasowej 


Self EmployedPracownik samozatrudniony

Prawdopodobnie jesteś samozatrudniony, jeśli:

 1. Sam opłacasz składki na Ubezpieczenie Społeczne
 2. Możesz zatrudnić kogoś, aby wykonał pracę za ciebie
 3. Sam dostarczasz niezbędne tobie narzędzia i sprzęt
 4. Wystawiasz rachunki, lub faktury, na podstawie których otrzymujesz wynagrodzenie (nie otrzymujesz pensji)
 5. Ryzykujesz utratą korzyści na wypadek problemów

Niezgodnie samozatrudniony?

Jeśli podejrzewasz, że możesz być ‘osobą zatrudnioną’, lub ‘pracownikiem’, ale jesteś traktowany, jako samozatrudniony, zgłoś się po natychmiastową poradę do przedstawiciela związku zawodowego

Prawa pracowników samozatrudnionych 

 1. Health and safety at work
 2. Protection against unlawful discrimination
 3. If you are pregnant, you may be eligible are able to claim Maternity Allowance

There are some additional rights that apply to some self-employed workers which a union can help you to claim. To find the relevant union for your job please use the union finder tool

 1. BHP
 2. Ochrona przed bezprawna dyskryminacją
 3. Jeśli jesteś w ciąży, możesz mieć prawo do wnioskowania o zasiłek macierzyński, zajrzyj tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

W przypadku pracowników samozatrudnionych zastosowanie mają dodatkowe przepisy, związek pomoże ci w ich dochodzeniu. Aby znaleźć związek zajmujący się twoja profesją zajrzyj tutaj

Wiesz już, w jakiej kategorii pracownika jesteś, dowiedz się, zatem, jakie prawa mają zastosowanie w twoim przypadku. Krok 2

Enable Two-Factor Authentication

To access the admin area, you will need to setup two-factor authentication (TFA).

Setup now