Toggle high contrast

Nodarbinātības statuss un tiesības (Latvian version)

Tulkot: Bulgarian translation English translation French translation Hungarian translation Italian translation Latvian translation Lithuanian translation Polish translation Portuguese translation Romanian translation Russian translation Slovak translation​ Spanish translation

Kāda veida strādnieks jūs esat?

Visiem strādniekiem, kuriem ir tiesības strādāt AK, ir darba tiesības.

Ja jūs neesat no ES valsts, iespējams, ka pastāv nosacījumi pie jūsu vīzas, kuri ierobežo darba veidu vai darba stundas, kuras jūs varat strādāt. Lai iegūtu vairāk informācijas par jūsu vīzai pievienotajiem nosacījumiem, skatīt Iekšlietu ministrijas mājas lapu (Home Office website) .

Tiesības, kādas Jums pienākas darba vietā, būs atkarīgas no tā, kāda veida strādnieks jūs esat.

AK pārsvarā pastāv trīs juridiskas strādnieku kategorijas: ‘nodarbinātie’, ‘strādnieki’, kā piemēram gadījuma vai aģentūras strādnieki, un ‘pašnodarbinātie’. 

NodarbinātaisStrādnieks​​Pašnodarbinātais strādnieks


Employee​​NODARBINĀTAIS

Visdrīzākais, ka jūs esat nodarbinātais, ja:

 1. No jums sagaida regulāri apmeklēt darbu
 2. Jūs sagaidāt, ka jūsu darba devējs nodrošinās jūs ar regulārām stundām vai darbu
 3. Jūs sagaidāt, ka jums tiks samaksāts par darbu, ko jūs darāt
 4. No jums tiek sagaidīts, lai jūs izpildītu darbu pats (piemēram, jums nebūtu atļauts savam draugam vai ģimenes loceklim padarīt darbu jūsu vietā)
 5. Jums nav atļauts atsacīties no darba vai atteikties ierasties darbā
 6. Jūsu darba devējs ir atbildīgs par to, kā, kad un kur jūs strādājat
 7. Jūsu darba devējs maksā nodokļus un valsts apdrošināšanu no jūsu algas
 8. Jūsu darba devējs nodrošina jūs ar darbam nepieciešamajiem darba rīkiem, iekārtām, telpām, formas tērpu utt.
 9. Jums ir rakstisks darba līgums

Piezīme: ja šie punkti uz jums neattiecas, jūs varētu būt pašnodarbinātais vai arī strādnieks. Jūs varat palūgt palīdzību no arodbiedrības darbinieka, ja jūs neesat pārliecināts par jūsu nodarbinātības statusu.

Nodarbināto tiesības

Visiem nodarbinātajiem ir tiesības:

 1. Saņemt valsts noteikto minimālo algu (National Minimum Wage ) kā minimumu
 2. Aizsardzība pret nelikumīgiem atvilkumiem no algas
 3. Apmaksāts gadskārtējais atvaļinājums
 4. Ar likumu noteikts minimāls darba pārtraukums
 5. Aizsardzība no negadījumiem darbā
 6. Nestrādāt vairāk par 48 stundām vidēji nedēļā
 7. Aizsardzība pret nelikumīgu diskrimināciju
 8. Aizsardzība par pasūdzēšanos – paziņošanu par nepareizām darbībām darba vietā
 9. Lai izturēšanās nebūtu sliktāka, ja strādā uz pusslodzi
 10. Pievienoties arodbiedrībām
 11. Tikt pavadītam (Be accompanied) sūdzību izskatīšanas un disciplinārajās sēdēs
 12. Ar likumu noteikta slimības lapas apmaksa
 13. Aizsardzība, ja nodarbinātās ir stāvoklī
 14. Maternitātes un paternitātes atvaļinājums un apmaksa
 15. Minimālais paziņošanas periods (notice periods), ja nodarbinātība beidzas – piemēram, ja darba devējs viņus atbrīvo no darba
 16. Aizsardzība pret nelikumīgu atlaišanu no darba
 17. Pieprasīt elastīgas darba stundas (flexible working)
 18. Paņemt brīvu laiku ārkārtas gadījumos
 19. Ar likumu noteikta atlaišanas no darba maksa (Statutory Redundancy Pay )​

Worker​​STRĀDNIEKS

Visdrīzākais, ka jūs esat strādnieks, ja:

 1. Jūsu darba devējs jums nepiedāvā regulāras vai garantētas stundas
 2. Jums nav jāpieņem nekāds darbs vai darba maiņas, ko jums piedāvā jūsu darba devējs
 3. Jums ir līgums, kurā  jūs  esat aprakstīts kā „ gadījuma” vai „ pēc pieprasījuma”
 4. No jums tiek sagaidīts, lai jūs izpildītu darbu pats (piemēram, jums nebūtu atļauts savam draugam vai ģimenes loceklim padarīt darbu jūsu vietā)
 5. Jūsu darba devējs maksā nodokļus un valsts apdrošināšanu no jūsu algas
 6. Jūsu darba devējs nodrošina jūs ar darbam nepieciešamajiem darba rīkiem, iekārtām, telpām, formas tērpu utt.

Piezīme: ja šie punkti uz jums neattiecas, jūs varētu būt ‘pašnodarbinātais’ vai ‘nodarbinātais’. Jūs varat palūgt palīdzību no arodbiedrības darbinieka, ja jūs neesat pārliecināts par jūsu nodarbinātības statusu.

Strādnieku tiesības

Visiem strādniekiem ir tiesības:

 1. Saņemt vismaz valsts noteikto minimālo algu (National Minimum Wage)
 2. Aizsardzība pret nelikumīgiem atvilkumiem no algas
 3. Apmaksāts gadskārtējais atvaļinājums
 4. Ar likumu noteikts minimāls darba pārtraukums
 5. Aizsardzība no negadījumiem darbā
 6. Nestrādāt vairāk par 48 stundām vidēji nedēļā
 7. Aizsardzība pret nelikumīgu diskrimināciju
 8. Daļēja aizsardzība grūtniecēm
 9. Aizsardzība par pasūdzēšanos (‘whistleblowing’ ) – paziņošanu par nepareizām darbībām darba vietā
 10. Lai izturēšanās nebūtu sliktāka, ja strādā uz pusslodzi
 11. Pievienoties arodbiedrībām
 12. Tikt pavadītam (Right to be accompanied) sūdzību izskatīšanas un disciplinārajās sēdēs​

AĢENTŪRAS STRĀDNIEKI

Atsaukties uz Aģentūras strādnieki


Self EmployedPAŠNODARBINĀTAIS STRĀDNIEKS

Jūs visdrīzāk esat pašnodarbinātais, ja:

 1. Jūs paši maksājat savus nodokļus un nacionālo apdrošināšanu
 2. Jūs varat nolīgt kādu citu cilvēku, kurš varētu izdarīt darbu jūsu vietā
 3. Jūs apgādājat pats sevi ar darba rīkiem un iekārtām
 4. Tā vietā, lai saņemtu algu, jūs piestādāt rēķinu
 5. Ja ir kaut kāda problēma, jūs riskējat zaudēt ienākumus

Viltus pašnodarbinātais?

Ja jums ir aizdomas, ka jūs esat strādnieks vai nodarbinātais, bet pret jums izturas kā pret pašnodarbināto, jums nekavējoties jāmeklē padoms no arodbiedrības darbinieka.

Pašnodarbināto strādnieku tiesības

 1. Veselība un drošība darba vietā
 2. Aizsardzība pret nelikumīgu diskrimināciju
 3. Ja jūs esat stāvoklī, iespējams , ka jums pienākas maternitātes pabalsts – skatīt šeit (here) tālākas informācijas iegūšanai

Pastāv papildus tiesības, kas attiecas uz dažiem pašnodarbinātajiem strādniekiem, kuras arodbiedrība var palīdzēt Jums pieprasīt. Lai atrastu attiecīgu jūsu darba arodbiedrību, lūdzu skatīt šeit (here).

Tagad, kad jūs zināt, kāda veida strādnieks jūs esat, uzziniet, kādas tiesības attiecas uz jums.​ Iet uz Solis Nr 2

Enable Two-Factor Authentication

To access the admin area, you will need to setup two-factor authentication (TFA).

Setup now