Toggle high contrast

įdarbinimo statusas ir teisės (Lithuanian version)

Išversti: Bulgarian translation English translation French translation Hungarian translation Italian translation Latvian translation Lithuanian translation Polish translation Portuguese translation Romanian translation Russian translation​ Slovak translation​ Spanish translation 

Koks darbininkas esate jūs?

Visi darbininkai, turintys teisę dirbti Jungtinėje Karalystėje, turi darbo teises.

Jeigu atvykote iš šalies, nepriklausančios Europos Sąjungai, jūsų viza gali riboti darbo valandas arba darbo pobūdį. Apsilankykite Vidaus Reikalų Ministerijos svetainėje, kur rasite daugiau infomacijos apie vizos apribojimus.

Jūsų darbo teisės priklausys nuo to, koks esate darbininkas.

Jungtinėje Karalystėje yra trys teisinės darbininkų kategorijos: darbuotojai; darbininkai (laikini arba įdarbinti per įdarbinimo agentūras); ir savarankiškai dirbantys

DarbuotojasDarbininkas​​Savarankiškai dirbantis darbininkas


Employee​​DARBUOTOJAS​

Jūs esate darbuotojas, jeigu:

 1. Iš jūsų tikimasi, kad į darbą atvyksite reguliariai
 2. Jūs tikitės, kad darbdavys jums skirs reguliarias darbo valandas
 3. Jūs tikitės užmokesčio už atliktą darbą
 4. Iš jūsų tikimasi, kad savo darbą atliksite patys (pvz. negalite prašyti draugo ar šeimos nario, kad dirbtų už jus)
 5. Jūs negalite atsisakyti dirbti ar atsisakyti atvykti į darbą
 6. Jūsų darbdavys yra atsakingas už tai, kaip, kada ir kur jūs dirbate
 7. Jūsų darbdavys moka mokesčius ir Nacionalinio Draudimo įmokas iš jūsų algos
 8. Jūsų darbdavys aprūpina jus įrankiais, aparatūra, įranga, uniforma ir t.t.
 9. Jūs turite raštišką darbo sutartį

Įsidėmėkite: jei šie faktai netinka jums, gali būti, kad esate „savarankiškai dirbantis“ arba „darbininkas“. Jei nesate tikri dėl savo įdarbinimo statuso, pasitarkite su profsąjungos atsovu

Darbuotojų teisės

Visiems darbuotojams priklauso:

 1. Nacionalinis minimalus darbo užmokestis
 2. Apsauga nuo neteisėtų išmokų iš algos
 3. Kasmetinės apmokamos atostogos
 4. Įstatymo numatytos minimalios trukmės poilsio pertraukos
 5. Apsauga nuo nelaimingų atsitikimų darbe
 6. Teisė nedirbti daugiau kaip 48 valandas per savaitę
 7. Apsauga nuo neteisėtos diskriminacijos
 8. Apsauga pranešus apie nusižengimą darbo vietoje
 9. Ne visą darbo dieną dirbantiems asmenims negali būti taikomos mažiau palankios sąlygos
 10. Teisė įstoti į profsąjungą
 11. Teisė atsivesti atstovą į drausmines pražangas svarstančios tarybos ar skundo nagrinėjimo posėdį
 12. Įstatymo numatyta ligos pašalpa (angl. Statutory Sick Pay)
 13. Apsauga nėščiosioms
 14. Motinystės ir tėvystės atostogos ir pašalpos
 15. Minimalaus pranešimo apie sutarties nutraukimą laikotarpis, pvz. darbdaviui atleidžiant iš darbo
 16. Apsauga nuo nesąžiningo atleidimo iš darbo
 17. Prašymas dirbti lanksčiu darbo grafiku
 18. Neapmokamos atostogos, ištikus nelaimėms
 19. Įstatymo numatyta kompensacija už atleidimą iš darbo dėl etatų mažinimo ​

WorkerDARBININKAS

Jūs esate darbininkas, jeigu:

 1. Jūsų darbdavys neprivalo pasiūlyti reguliarių arba užtikrintų darbo valandų
 2. Jūs neprivalote imti darbo ar dirbti pamainas, kurias jums siūlo darbdavys
 3. Jūsų sutartyje esate apibūdintas kaip „laikinas darbininkas“ arba „darbininkas pagal iškvietimą“
 4. Iš jūsų tikimasi, kad savo darbą atliksite patys (pvz. negalite prašyti draugo ar šeimos nario, kad dirbtų už jus)
 5. Darbdavys moka mokesčius ir Nacionalinio Draudimo įmokas iš jūsų algos
 6. Jūsų darbdavys aprūpina jus įrankiais, aparatūra, įranga, uniforma ir t.t.

Įsidėmėkite: jei šie faktai netinka jums, gali būti, kad esate „savarankiškai dirbantis“ arba „darbuotojas“. Jei nesate tikri dėl savo įdarbinimo statuso, pasitarkite su profsąjungos atsovu

Darbininkų teisės

Visiems darbininkams priklauso:

 1. Nacionalinis minimalus darbo užmokestis
 2. Apsauga nuo neteisėtų išmokų iš algos
 3. Apmokamos kasmetinės atostogos
 4. Įstatymo numatytos minimalios trukmės poilsio pertraukos
 5. Apsauga nuo nelaimingų atsitikimų darbe
 6. Teisė nedirbti daugiau kaip 48 valandas per savaitę
 7. Apsauga nuo neteisėtos diskriminacijos
 8. Tam tikra apsauga nėščiosioms
 9. Apsauga pranešus apie nusižengimą darbo vietoje
 10. Dirbantys ne visą darbo dieną, negali būti diskriminuojami
 11. Teisė įstoti į profsąjungą
 12. Teisė atsivesti atstovą į drausmines pražangas svarstančios tarybos ar skundo nagrinėjimo posėdį​

AGENTŪRŲ DARBININKAI

Skaitykite agentūrų darbininkai puslapis


Self EmployedSAVARANKIŠKAI DIRBANTIS DARBININKAS

Jūs esate savarankiškai dirbantis, jeigu:

 1. Pats mokate mokesčius ir Nacionalinio draudimo įmokas
 2. Galite pasamdyti kitą asmenį, kad atliktų jūsų darbą
 3. Pats pasirūpinate savo įrankiais ir įranga
 4. Pateikiate sąskaitas faktūras už atliktą darbą, o ne gaunate algą
 5. Iškilus probemai, rizikuojate prarasti pelną

Tariamas savarankiškai dirbantis asmuo?

Jeigu įtariate, kad esate darbininkas arba darbuotojas, bet su jumis elgiamasi kaip su savarankiškai dirbančiu asmeniu, nedelsdami kreipkitės į profsąjungos atstovą

Savarankiškai dirbančiųjų teisės 

 1. Sveikata ir saugumas darbe
 2. Apsauga nuo neteisėtos diskriminacijos
 3. Jei esate nėščia, jums gali priklausyti Motinystės išmoka (angl. Maternity Allownace). Daugiau informacijos rasite čia.

Kai kurie savarankiškai dirbantys asmenys turi papildomų teisių, kurias užtikrinti jums gali padėti profsąjunga. Žiūrėkite čia, norėdami rasti profsąjungą, atstovaujančią jūsų darbo sričiai. 

Sužinoję koks esate darbuotojas, išsiaiškinkite kokios teisės priklauso jums, eiti į 2 žingsnelis​ 

Enable Two-Factor Authentication

To access the admin area, you will need to setup two-factor authentication (TFA).

Setup now