Preložiť do jazyka: Bulgarian translation English translation French translation Hungarian translation Italian translation Latvian translation Lithuanian translation Polish translation Portuguese translation Romanian translation Russian translation Slovak translation​ Spanish translation

Pay Slip

Výplatné pásky

Zamestnanci majú nárok na výplatnú pásku zakaždým, keď dostanú zaplatené. Výplatná páska by mala ukazovať, koľko im bolo zaplatené, aké zrážky boli z platu stiahnuté (napr. daň, sociálne poistenie a predplatné odborovému zväzu ) a mzda, ktorá zostane k dispozícii.

Každý rok musia zamestnávatelia dať zamestnancom certifikát P60, ktorý zobrazuje ich hrubý plat za daný rok, čistý plat a celkové zrážky z ich platu počas daného roka. 

​​ Minimum WageNárodná minimálna mzda

Pracovníci a zamestnanci majú právo na to, aby im bolo zaplatené minimum, národná minimálna mzda, ktorú vláda stanovuje a prehodnocuje každý rok prostredníctvom Komisie pre nízke mzdy (táto zahŕňa odborové zväzy a zamestnávateľov).

Existujú rôzne sadzby; pre 16-17 ročných, 18-20 ročných, ľudí, ktorí majú 21 a viac a pre učňov. Ak chcete zistiť, aká je aktuálna sadzba národnej minimálnej mzdy, kliknite tu

Ak si myslíte, že ste platený menej, ako je národná minimálna mzda, kontaktujte poradenskú linku ohľadom mzdy a práv v práci on-line alebo zavolajte na 0300 123 1100. 

Deductions from pay​​​​Zrážky zo mzdy

Váš zamestnávateľ by z Vášho platu nemal strhávať žiadne zrážky pokiaľ:

  • daná zrážka nie je požadovaná zo zákona (napr. daň z príjmu a sociálne poistenie)
  • daná zrážka nie je povolená na základe Vašej zmluvy (napr. predplatné odborovému zväzu)
  • ste nepodpísali písomnú dohodu, ktorá k takej zrážke oprávňuje
  • Vám Váš zamestnávateľ nevyplatil nadmernú čiastku - mali by ste vyhľadať radu zástupcu odborového zväzu, ak k tomuto došlo
  • ste nepracovali z dôvodu štrajku (zamestnávateľ Vám môže strhnúť mzdu len za deň/ dni, kedy ste nepracovali)
  • Existujú ešte špeciálne pravidlá o zrážkach zo mzdy pre pracovníkov v obchodoch, keď sa zamestnávateľ domnieva, že je možné, že pracovník niečo ukradol - ohľadom poradenstva sa porozprávajte s predstaviteľom odborového zväzu
  • Ak Vám Váš zamestnávateľ poskytuje ubytovanie, potom Vám môže platiť o trochu nižšiu sadzbu, ako je národná minimálna mzda. Toto sa nazýva vyrovnanie za ubytovanie:  https://www.gov.uk/national-minimum-wage-accommodation

Nezákonné zrážky zo mzdy

  • Žiadne zrážky nemôžu byť stiahnuté za akékoľvek jedlá alebo iné poskytnuté občerstvenie.
  • Žiadne zrážky nemôžu byť stiahnuté za ochranné vybavenie, ktoré potrebujete k tomu, aby ste mohli svoju prácu vykonať bezpečne. Ak máte ohľadom tohto akékoľvek obavy, mali by ste kontaktovať Úrad pre zdravie a bezpečnosť. ​

​​National Insurance and Tax​​Sociálne poistenie a daň

Každý pracovník v Spojenom kráľovstve má národné poisťovacie číslo. Je to osobné číslo, ktoré vystavuje vláda a ktoré potrebujete k tomu, aby ste mohli legálne pracovať. Využíva sa na monitorovanie ​príspevkov na sociálne zabezpečenie.

Taktiež budete musieť platiť daň z príjmu pri zárobku nad istú prahovú hodnotu. Každý pracovník v Spojenom kráľovstve má nejaký daňový kód, ktorý zamestnávateľ použije na to, aby vypočítal, akú daň má vo Vašom mene zaplatiť. Ak začínate v Spojenom kráľovstve pracovať po prvýkrát, budete pravdepodobne zo začiatku platiť "pohotovostnú daň", dokiaľ Vám nebude pridelený nejaký daňový kód.

Ak nemáte národné poisťovacie číslo (National Insurance Number/ NINO) alebo Vám Váš zamestnávateľ vystavil len nejaké dočasné, mali by ste zavolať na 0845 6000643; pozrite tu

Ak Vám zamestnávateľ ponúka iba mzdu v hotovosti, bez toho, aby platil sociálne poistenie alebo daň (známe ako "peniaze na ruku"), mali by ste sa čím najskôr porozprávať s predstaviteľom odborového zväzu. Je nezákonné zamestnať niekoho na peniaze na ruku. 

Sick Pay

Nemocenské dávky

Vaše nemocenské dávky budú závisieť od toho, čo je napísané vo Vašej pracovnej zmluve.

Ak Váš zamestnávateľ neplatí nemocenské dávky, budete mať možno nárok na zákonné nemocenské dávky (Statutory Sick Pay/ SSP).

Je možné, že si budete môcť nárokovať na podporu k príjmu (Income Support) alebo na zamestnanecký a podporný príspevok (Employment and Support Allowance) Pre viac informácií pozrite tu