Toggle high contrast

Problemų sprendimas darbe (Lithuanian version)

Išversti: Bulgarian translation English French version  Hungarian translation Italian flag Latvian version Lithuanian version Polish translation Portuguese translation Romanian translation Russian version Slovak version ​​Spanish translation​ ​

GrievanceSkundų nagrinėjimai 

Jei manote, kad darbe su jumis elgiamasi nesąžiningai, pvz., jei galvojate, kad darbdavys jus diskriminuoja arba jums nesuteikiamos tinkamos darbo sąlygos, pasikalbėkite su profsąjungos atstovu. Kartu turėtumėte pabandyti aptarti šį reikalą su savo tiesioginiu vadovu, o jei tai neįmanoma - su vyresniu vadovu.

Tačiau jei tai neišsprendžia problemos ar to padaryti neįmanoma, turėtumėte vadovautis oficialia darbdavio ginčų nagrinėjimo tvarka. Jums gali tekti parašyti savo darbdaviui ir paaiškinti, kodėl galvojate, kad su jumis elgiamasi nesąžiningai ir jūsų darbdavys turėtų suorganizuoti susirinkimą jūsų skundui aptarti. Jūs turite teisę atsivesti profsąjungos atstovą į šį susirinkimą.

Jei jūsų netenkina rezultatas, galite paprašyti apeliacinio susirinkimo. Taip nutikus, jūs turite teisę būti lydimas profsąjungos atstovo.

Įsidėmėkite: daug darbdavių neleidžia darbininkams arba savarankiškai dirbantiems asmenims naudotis ginčų nagrinėjimo tvarka. Apie tai galite pasikalbėti su profsąjungos atstovu. 

Disciplinary actionDrausminiai veiksmai 

Jei esate darbuotojas ir jūsų darbdavys nusprendžia imtis drausminių veiksmų prieš jus, aptarkite savo problemą su profsąjungos atstovu ir peržvelkite darbo sutartyje paaiškintą skundų nagrinėjimo tvarką.

Svarbiausi drausminės procedūros reikalavimai:

  • Jūsų darbdavys turi atlikti tyrimą, jei įtaria, kad nepakankamai gerai atliekate savo darbą arba netinkamai elgiatės. Tada jis nuspręs, ar jums bus iškelta byla. Darbdavys gali paprašyti jūsų atvykti į tiriamąjį susirinkimą. Teisės atsivesti atstovą į tiriamąjį susirinkimą neturite, tačiau, paprašius, geras darbdavys turėtų leisti tai padaryti.
  • Jūsų darbdavys turėtų raštiškai pranešti jums, jei mano, kad galima jums iškelti bylą. Darbdavys turėtų pakviesti jus į susirinkimą, paaiškinti, kad turite teisę būti lydimas profsąjungos atstovo, ir atsiųsti jums įrodymus, kuriuos ruošiasi panaudoti prieš jus.
  • Jūsų darbdavys turėtų suruošti jums asmenišką susitikimą, kad aptartų šį reikalą. Į šį susirinkimą galite atsivesti savo atstovą, tačiau turėtumėte pranešti darbdaviui, kad ketinate tai padaryti. Po susitikimo darbdavys turėtų pranešti savo sprendimą ir apie jūsų teisę apeliuoti.

Jei esate darbuotoju mažiausiai du metus, darbdavys jus teisėtai gali atleisti tik tokiu atveju, jei gali įrodyti, kad tai yra susijęs su jūsų nesugebėjimu atlikti darbą. Darbdavys neturi teisės atleisti jus dėl šių priežasčių:

  • Narystės ar veiklos profsąjungoje
  • Sveikatos ir darbo saugos
  • Naudojimosi savo darbo teisėmis
  • Nėštumo ir motinystės
  • Diskriminacijos

Darbdavys privalo laikytis sąžiningos atleidimo tvarkos. Jei jie to nedaro, jūs turite teisę iškelti ieškinį darbdaviui dėl neteisingo atleidimo iš darbo. Daugiau patarimų gausite pasikalbėję su profsąjungos atstovu. 

Discrimination and Harassment at workDiskriminacija ir priekabiavimas darbe 

Jei patiriate patyčias, prie jūsų priekabiaujama arba esate diskriminuojamas darbe, susisiekite su profsąjunga.

Jūs turite teisę, kad su jumis nesielgtų mažiau palankiai dėl jūsų rasės, lyties, tautybės, religijos ar tikėjimo, seksualinės orientacijos, nėštumo, motinystės, amžiaus ir neįgalumo (tai vadinama „saugomomis savybėmis“).

Jei esate neįgalus, jūs turite teisę gauti papildomą paramą. Darbdavys turi tinkamai pritaikyti patalpas, įrangą ir darbo valandas, kad, lyginant su įgaliais darbuotojais, jūs nepatirtumėte nepatogumų. Darbdavys privalo tuo pasirūpinti tik tokiu atveju, jei jis žino, kad esate neįgalus.

Taip pat yra neteisėta mažiau palankiai elgtis, jei esate pasirašę terminuotą sutartį arba dirbate nepilną darbo dieną.  

Diskrimuojama ir tuo atveju, jei yra mokama mažiau arba suteikiamos blogesnės darbo sąlygos ir terminai nei kitiems darbuotojams arba nesuteikiamas tam tikras darbas.

Jei darbe kas nors su jumis netinkamai elgiasi ir jų elgesys yra priešiškas, įbauginantis, žeminantis ar užgaulus, įskaitant ir nepageidaujamą seksualinį dėmesį, tai yra vadinama priekabiavimu. Priekabiavimas yra neteisėtas, jei yra susijęs su kuria nors „saugoma savybe“.

Taip pat negalima persekioti už tai, kad pateikėte skundą dėl diskriminacijos.

Turėtumėte užsirašyti visus patyčių, priekabiavimo ar diskriminacijos atvejus ir išsaugoti kitokius susijusius įrodymus, nes jums jų prireiks, jei reikės pateikti oficialų skundą. Profsąjunga jums gali patarti kaip tai padaryti.  

Disciplinary actionBylos pateikimas Darbo tribunolui 

Iškilus problemoms darbe, profsąjunga turėtų padėti jas išspręsti. Ji taip pat gali padėti pateikti bylą Darbo tribunolui.

Darbo tribunolai yra specialieji teismai, kurie sprendžia darbo klausimus. Daugeliu atvejų tribunolai nesugrąžins jums darbo, tačiau jie gali liepti darbdaviui sumokėti  kompensaciją.

Būtinai pasitarkite su profsąjunga arba ACAS pagalbos linija 0300 123 1100 prieš pateikdami bylą tribunolui. Jūs privalote informuoti ACAS, kad ruošiatės kreiptis į tribunolą. ACAS jums pasiūlys nemokamą „Ankstyvojo sutaikinimo“ paslaugą, kad patartų jums.

Daugumą nusiskundimų reikia pateikti per tris kalendorius mėnesius.

Kai kreipsitės į tribunolą, turėsite sumokėti tam tikrą mokestį, o jeigu jūsų bylos neišeis išspręsti prieš posėdį, turėsite sumokėti dar kartą. Jei jūsų alga yra nedidelė ir neturite daug santaupų, galite prašyti, kad šis mokestis būtų sumažintas. Daugiau informacijos apie tai rasite čia

 

Understanding grievances and disciplinariesPapildoma informacija (​Tik anglų kalba​)
 

Parsisiųsti Understanding grievances and disciplinaries (PDF)

Enable Two-Factor Authentication

To access the admin area, you will need to setup two-factor authentication (TFA).

Setup now