Preložiť do jazyka: Bulgarian translation English French version Hungarian translation Itailian version Latvian version Lithuanian version Polish translation Portuguese translation Romanian translation Russian version Slovak version​ ​Spanish translation​ ​​

Working Week

Pracovný týždeň

Zamestnanci a pracovníci majú právo nepracovať viac ako 48 hodín v priemere týždenne. Toto sa vypočítava na 17-týždňovú dobu. Môžu podpísať doložku v svojej zmluve o tom, že sa vzdávajú svojho práva pracovať maximálne 48 hodín týždenne, ale nesmú byť tlačený k tomu, aby sa tohto práva vzdali. Ak svoj názor zmenia a chcú si uplatniť svoje právo na nie viac ako 48 hodín týždenne, môžu tak učiniť tým, že svojho zamestnávateľa informujú o tom, že už sa ďalej nechcú svojich práv ohľadom pracovného času vzdávať, aj keď je možné, že budú čakať niekoľko týždňov, kým to nadobudne platnosť. Predstaviteľ odborového zväzu bude schopný  Vás usmerniť.

Zamestnanci a pracovníci majú v priebehu každej 24-hodinovej doby práce nárok na 11 neprerušených hodín mimo práce. 

Working Week

Práca v noci 

Zamestnanci a pracovníci zamestnaní na nočných smenách by nemali pracovať viac ako osem hodín v noci každých 24 hodín. Toto sa vypočítava tak, že sa vypracuje priemer na 17-týždňovú dobu alebo na dobu trvania zmluvy, ak je táto kratšia.

Príklad:  agentúrny pracovník zamestnaný na jeden mesiac by v 4-týždňovom období nemal stráviť viac ako v priemere 48 hodín v práci na nočnej týždenne.

Zamestnávateľ musí svojim pracovníkom ponúknuť bezplatné vyšetrenie zdravotného stavu predtým, ako začnú pracovať na nočnej smene a po tomto už pravidelne.

Rest BreaksPrestávky na oddych 

Zamestnanci a pracovníci majú nárok na prestávku na oddych po dobu 20 minút, ak je ich pracovný deň dlhší ako 6 hodín. Ak sú pracovníci mladší ako 18 rokov, majú nárok na 30-minútovú prestávku po odpracovaní doby štyri a pol hodín. Pre viac informácií pozrite tu

Holiday (annual leave)​​Dovolenka (zákonná dovolenka) 

Zamestnanci a pracovníci by mali dostať zákonné minimum štvortýždňovej platenej dovolenky ročne, plus 8 dní "štátneho voľna" (štátne sviatky). Na niektorých pracoviskách zamestnávatelia dovolia, aby si všetci zamestnanci na štátny sviatok vzali voľno, ale na iných pracoviskách si pracovníci môžu vziať voľno v dňoch namiesto dní štátnych sviatkov. Mali by ste si pozrieť svoju pracovnú zmluvu, svoju zamestnaneckú príručku alebo sa porozprávať so zástupcom svojho odborového zväzu, aby ste zistili, na aké voľno máte nárok.