Toggle high contrast

Darba stundas un atvaļinājums (Latvian version)

Tulkot: Bulgarian translation English French version Hungarian translation Itailian version Latvian version Lithuanian version Polish translation Portuguese translation Romanian translation Russian version Slovak version​ ​Spanish translation​ ​​

Working Week

Darba nedēļa

Nodarbinātajiem un strādniekiem ir tiesības nestrādāt vairāk par 48 stundām nedēļā vidēji.  Tas tiek izskaitļots 17 nedēļu periodā. Viņi var parakstīt nosacījumu darba līgumā, kurā viņi atsakās no tiesībām strādāt augstākais 48 stundas nedēļā, bet viņus nedrīkst piespiest ar varu atsacīties no šīm tiesībām. Ja viņi pārdomā un vēlas atgūt savas tiesības strādāt ne vairāk par 48 stundām nedēļā, viņi to var izdarīt, paziņojot savam darba devējam, ka viņi vairāk nevēlas atteikties no savām darba laika tiesībām, kaut gan iespējams, ka viņiem vajadzēs uzgaidīt dažas nedēļas , lai tas stātos spēkā. Arodbiedrības darbinieks būs spējīgs sniegt padomu.

 Nodarbinātajiem un strādniekiem ir tiesības uz 11 nepartrauktām atpūtas stundām diennaktī.

Working Week

Darbs naktīs

Nodarbinātie un strādnieki, kuri strādā nakts maiņās,, nedrīkst strādāt vairāk par 8 stundām  katrā 24 stundu periodā. Šis ierobežojums tiek aprēķināts vidēji par 17 nedēļu periodu, vai arī līguma periodu, ja tas ir īsāks par 17 nedēļām.

Piemērs: Aģentūras strādniekam, kurš strādā 1 mēnesi, nevajadzētu strādāt vairāk par 48 stundām nakts maiņā vidēji 4 nedēļu laika periodā.

Darba devējam ir jāpiedāvā strādniekiem bezmaksas veselības izvērtējums, pirms viņi uzsāk darbu nakts maiņā, un regulāri pēc tam.

Rest BreaksAtpūtas starpbrīži

Nodarbinātajiem un strādniekiem ir tiesības uz 20 minūšu atpūtas starpbrīdi, ja darba diena ir garāka par 6 stundām. Ja strādnieki ir jaunāki par 18 gadiem, viņiem ir tiesības uz 30 minūšu starpbrīdi, pēc četru ar pusi stundu darba. Turpmākai informācijai skatīt šeit (here).

Holiday (annual leave)​​Gadskārtējais atvaļinājums

Nodarbinātajiem un strādniekiem būtu jāsaņem likumīgais 4 nedēļu apmaksātais atvaļinājuma minimums gadā plus 8 dienas par valsts brīvdienām.

Dažās darba vietās darba devēji atļauj saviem darbiniekiem paņemt valsts brīvdienu brīvu, bet citās darba vietās darbinieki var paņemt brīvdienu citās dienās un nevis valsts brīvdienās. Jums vajadzētu pārbaudīt darba līgumu, jūsu darbinieka rokasgrāmatu, vai arī aprunāties ar arodbiedrības pārstāvi, lai noskaidroti, kas tieši jums pienākas.

Enable Two-Factor Authentication

To access the admin area, you will need to setup two-factor authentication (TFA).

Setup now