Toggle high contrast

Полезни контакти (Bulgarian version)

превеждам: Bulgarian translation English translation French translation Hungarian translation Italian translation Latvian translation Lithuanian translation Polish translation Portuguese translation Romanian translation Slovakian translation​ Russian translation​ ​Spanish translation

Advisory, Conciliation and Arbitration Service (ACAS)

ACAS /Служба за консултации, медиация и арбитраж/ е държавен орган, който защитава добрите трудово-правни отношения. Националната й гореща линия дава отговори на въпроси, свързани с трудовата заетост и предоставя общи консултации по права на работното място за работници/служители и работодатели.

T: 0300 123 1100 отворена от 8.00 до 20.00 от понеделник до петък и от 9.00 до 13.00 в събота 

www.acas.org.uk

Equality and Human Rights Commission (EHRC)

The EHRC /Комисия за равенство и човешки права/ е независима организация, създадена с цел борба с дискриминацията, намаляване неравенството и защита на човешките права

www.equalityhumanrights.com

Citizens Advice Bureau (CAB)

Citizens Advice Bureau /Бюро за консултация на гражданите/ предлага безплатни и поверителни консултации по въпроси, свързани с дългове, потребители, помощи, жилищно настаняване, правни въпроси, заетост и имиграция. Online и в местните си офиси. Виж

www.citizensadvice.org.uk

Health and Safety Executive

The Health and Safety Executive (Служба по здравословни и безопасни условия на труд) е държавен орган, който предлага консултации и информация по въпроси за здравословните и безопасни условия на труд.

T: 0300 003 1747 (8.30 – 17.00 ч.) 

www.hse.gov.uk

Maternity Action

Maternity Action е благотворителна организация за закрила правата на бременните и борба с дискриминацията. Тя предлага информация по време на майчинство на няколко различни езика.

www.maternityaction.org.uk/wp/advice-2/languages

Enable Two-Factor Authentication

To access the admin area, you will need to setup two-factor authentication (TFA).

Setup now