Tulkot: Bulgarian translation English French version Hungarian translation Italian version Latvian version Lithuanian version Polish translation Portuguese translation Romanian translation Russian version Slovakian version​ ​Spanish translation 

Health and safety at workUzņēmumam, kurā jūs strādājat, ir pienākums nodrošināt jums drošu un veselīgu darba vidi. Tai vajadzētu iekļaut arī jūsu apmācību par veselības un drošības problēmām jūsu darba vietā. Pastāv daudz specifisku noteikumu, kas attiecas uz katru darba vietu, kur pastāv īpaši riski strādniekiem. jums vajag pārbaudīt, vai jūsu darba vietā ir arodbiedrības veselības un drošības pārstāvis (health and safety representative).

Turpmākas informācijas iegūšanai par jūsu veselības un drošības tiesībām skatīt Veselības un drošības izpildorgāna mājas lapu (website).