Toggle high contrast

Preložiť do jazyka: Bulgarian translation English translation French translation Hungarian translation Italian translation Latvian translation Lithuanian translation Polish translation Portuguese translation Romanian translation Slovakian translation​ Russian translation​ ​Spanish translation

Poradenské, zmierovacie a arbitrážne služby (Advisory, Conciliation and Arbitration Service/ ACAS)

ACAS je verejný orgán, ktorý presadzuje dobré vzťahy na pracovisku. Ich národná, pomocná linka odpovedá na otázky ohľadom zamestnania a poskytuje všeobecné poradenstvo týkajúce sa práv na pracovisku pre zamestnancov a zamestnávateľov.

Tel.: 0300 123 1100 otvorené od 8:00 do 20:00 v pondelok-piatok a od 9:00 do 13:00 v sobotu

www.acas.org.uk

Komisia pre rovnosť a ľudské práva (Equality and Human Rights Commission/ EHRC)

EHRC je nezávislý orgán zriadený na pomoc odstránenia diskriminácie, zmierňovania nerovností, ochrany ľudských práv

www.equalityhumanrights.com/

Poradenská kancelária pre občanov (Citizens Advice Bureau/ CAB)

Citizens Advice Bureau ponúka bezplatné, dôverné poradenstvo v oblasti dlhov a spotrebiteľských otázok, sociálnych dávok, bývania, právnych záležitostí, zamestnania a imigrácie. On-line a v miestnych pobočkách. Pozrite http://www.citizensadvice.org.uk/

Úrad pre zdravie a bezpečnosť (Health and Safety Executive)

Úrad pre zdravie a bezpečnosť je vládny orgán, ktorý poskytuje poradenstvo a informácie v otázkach ochrany zdravia a bezpečnosti.

Tel.: 0300 003 1747 (8:30-17:00) 

Materské hnutie (Maternity Action)

Maternity Action je charitatívna organizácia konajúca za podporu práv tehotných žien a bojujúca proti diskriminácii. Informácie o materských právach majú v mnohých rôznych jazykoch:

http://www.maternityaction.org.uk/wp/advice-2/languages/

Enable Two-Factor Authentication

To access the admin area, you will need to setup two-factor authentication (TFA).

You can set it up now or do it later. You have until 28/02/2020 to complete setup after this date you will be not be able to login.

Setup now
Remind me Later
X