Toggle high contrast

Topošo vai jauno vecāku tiesības (Latvian version)

Tulkot: Bulgarian translation English translation French translation Hungarian translation Italian translation Latvian translation Luthuanian translation Polish translation Portuguese translation Romanian translation Russian translation Slovak translation​ ​Spanish translation ​ ​

Rights for pregnant or breastfeeding womenGrūtnieču vai ar krūti barojošu sieviešu tiesības

Visām strādniecēm, kuras ir stāvoklī ir tiesības netikt diskriminētām grūtniecības dēļ, piemēram,  individuāla strādniece nedrīkst būt disciplinēta par neierašanos darbā ar grūtniecību saistītas slimības dēļ. Aģentūras strādnieka nolīdzējs nedrīkst arī izbeigt piedāvāto darbu tikai tādēļ, ka ir atklājies, ka strādniece ir stāvoklī.

Uzņēmumam, kurā strādā grūtnieces vai jaunās māmiņas, ir jāpieņem mēri, lai samazinātu ļaunuma risku strādniecei vai viņas zīdainim.

Maternity Pay​​Maternitātes samaksa

Dažām darbiniecēm pienākas 39 nedēļu  Ar likumu noteikta maternitātes samaksa (Statutory Maternity Pay (SMP). SMP par pirmajām sešām nedēļām tiek maksāta 90% apmērā no jūsu parastās algas, un pēc tam tiek maksāta vienota likme (flat rate) .

Ja strādniecei nepienākas SMP, tad viņa, iespējams, var pieteikties Maternitātes pabalstam (Maternity Allowance) līdz pat 39 nedēļām. Maternitātes pabalsts tiek maksāts 39 nedēļas pēc vienotas likmes. 

Rights for pregnant or breastfeeding women

​​Papildus tiesības jaunajām vai topošajām māmiņām:

 • Apmaksāts laiks, lai apmeklētu pirmsdzemdību vizītes
 • Darba devējam ir jāpieņem mēri, lai pasargātu darbinieci un viņas zīdaini no ļaunuma darba vietā. Ja nav iespējams pielāgot viņas darbu vai darba apstākļus, lai samazinātu ļaunuma risku, tad viņas darba devējam ir jāpiedāvā piemērots alternatīvs darbs ar noteikumiem un nosacījumiem, kas nav sliktāki par esošajiem. Ja nav iespējams atrast viņai piemērotu alternatīvu darbu, tad darba devējam ir jāatstādina darbiniece no darba, un viņai ir tiesības saņemt algu atstādināšanas laikā.
 • Līdz pat 52 nedēļām pēcdzemdību atvaļinājuma (pirmās divas pēcdzemdību atvaļinājuma nedēļas ir obligātas). Darbinieces nedrīkst ciest no situācijas pasliktināšanas vai tikt diskriminētas par to, ka viņas domā ņemt, vai ir paņēmušas pēcdzemdību atvaļinājumu.
 • Ja darbinieces paņem 26 vai mazāk nedēļas pēcdzemdību atvaļinājuma, viņām ir tiesības atgriezties tajā pašā darbā. Ja viņas paņem vairāk par 26 nedēļām atvaļinājuma, viņām ir tiesības atgriezties tajā pašā darbā, bet ja tas nav iespējams, tad viņām ir tiesības atgriezties piemērotā alternatīvā darbā ar līdzīgiem noteikumiem un nosacījumiem.
 • Mātes, kurām ir paredzēts dzemdēt 2015.gada 5.aprīlī vai vēlāk, var pārvērst līdz pat 50 nedēļām sava pēcdzemdību atvaļinājuma Dalītā vecāku atvaļinājumā, ja viņai un tēvam/partnerim tas pienākas (eligible). Turpmākai informācijai skatīt šeit (here).
 • Ja darbinieki adoptē bērnu un tiek sagaidīts, ka viņi būs galvenie aprūpētāji, viņiem ir līdzīgas tiesības uz atvaļinājumu un samaksu pirmajā gadā, turpmākai informācijai skatīt šeit (here).

Paternity leave rights for employeesDarbinieku tiesības uz paternitātes atvaļinājumu

Kā jaunajam vai topošajam tēvam, vai mātes partnerim, no kura tiek sagaidīta atbildība par bērna audzināšanu, darbiniekam ir sekojošas tiesības:

 • Tiesības uz neapmaksātu laiku, lai apmeklētu līdz pat divām pirmsdzemdību vizītēm.
 • Paņemt līdz pat divām nedēļām paternitātes atvaļinājuma ap to laiku, kad ir paredzētas dzemdības, ja viņi ir strādājuši pie darba devēja vismaz 26 nedēļas līdz piecpadsmitajai nedēļai pirms paredzamās dzemdību nedēļas.
 • Saņemt līdz pat divām nedēļām Ar likumu noteikto paternitātes samaksu (statutory paternity pay),  ja viņiem pienākas paternitātes atvaļinājums un ja viņi ir nopelnījuši vairāk par zemāko apmaksas līmeni (lower earnings limit).
 • Viņi varētu paņemt vairāk atvaļinājuma bērna aprūpei pirmajā gadā, ja viņiem un mātei pienākas (eligible) Dalīts vecāku atvaļinājums (Shared Parental Leave (SPL)). Tas atļauj mātei pārvērst līdz pat 50 nedēļām viņas pēcdzemdību atvaļinājuma Dalītā vecāku atvaļinājumā (Shared Parental Leave (SPL)), kuru var izlietot jebkurš no partneriem pirmajā gadā.
 • Ja darbinieki kopā ar savu partneri adoptē bērnu, viņiem ir līdzīgas tiesības uz atvaļinājumu un samaksu, skatīt šeit (here).

Parental leaveVecāku atvaļinājums, elastīgas darba stundas un brīvs laiks ārkārtas gadījumos – nodarbināto tiesības

Kā strādājošiem vecākiem vai aprūpētājiem, nodarbinātajiem ir sekojošas tiesības, kas atļauj sabalancēt apmaksātu darbu ar ģimenes vai aprūpes pienākumiem:

 • Vecākiem, kuri ir nodarbināti, un kuri ir aizvadījuši vairāk par gadu pie sava darba devēja, ir tiesības paņemt vecāku atvaļinājumu bērna aprūpei. Šis atvaļinājums ir neapmaksāts, un to var ņemt pa vienai nedēļai. Vecāki var ņemt maksimums 18 nedēļas atvaļinājuma par katru bērnu. Atvaļinājumu jāizmanto līdz bērna 5. dzimšanas dienai. Bet no 2015.gada aprīļa vecāki varēs izmantot atvaļinājumu līdz pat bērna 18. dzimšanas dienai.
 • Darbiniekiem ar izstrādes laiku pie sava darba devēja virs 26 nedēļām ir tiesības pieprasīt darba devējam elastīgas darba stundas.

Arodbiedrības darbinieks var sniegt padomu par to, kā pieprasīt šīs tiesības darba vietā.

Leave and pay guidance for mothers, fathers and partnersPapildus informācija (English tikai​)
 

Enable Two-Factor Authentication

To access the admin area, you will need to setup two-factor authentication (TFA).

Setup now