Toggle high contrast

Radzenie sobie z problemami w pracy (Polish version)

Tłumaczyć: Bulgarian translation English French version  Hungarian translation Italian flag Latvian version Lithuanian version Polish translation Portuguese translation Romanian translation Russian version Slovak version ​​Spanish translation​ ​

GrievanceSkargi i zażalenia

Jeśli uważasz, że zostałeś niesprawiedliwie potraktowany w pracy, na przykład myślisz, że jesteś dyskryminowany przez twojego pracodawcę, lub nie masz właściwych warunków do pracy, porozmawiaj z przedstawicielem związku zawodowego. Razem, powinniście postarać się podjąć temat nieformalnie, albo z kierownikiem twojej linii, albo z wyższym przełożonym, jeśli nie jest to możliwe. 

Jednakże, jeśli to nie zadziała, lub jest to niewłaściwe, powinieneś postępować zgodnie z formalną procedurą skarg i zażaleń pracodawcy. Może to zakładać napisanie pisma do pracodawcy, z wyjaśnieniem, co sprawia, że czujesz się niesprawiedliwie przez niego traktowany, lub z prośbą o zorganizowanie spotkania z pracodawcą celem omówienia twojej skargi, lub zażalenia. Masz prawo do tego, by na spotkaniu towarzyszył ci przedstawiciel związku zawodowego.

Jeśli nie jesteś zadowolony z wyniku spotkania, możesz wnioskować o spotkanie odwoławcze. Na nim także masz prawo do tego, by towarzyszył ci przedstawiciel związku zawodowego.

Uwaga: Wielu pracodawców nie pozwala pracownikom, lub osobom samozatrudnionym na skorzystanie z procedur składania zażaleń. Porozmawiaj z przedstawicielem związku zawodowego celem zasięgnięcia rady. 

Disciplinary actionDziałania dyscyplinarne

Jeśli jesteś pracownikiem, a twój pracodawca zdecyduje przedsięwziąć wobec ciebie działania dyscyplinarne, powinieneś zasięgnąć rady przedstawiciela związku zawodowego i sprawdzić procedurę dyscyplinarną w umowie, jaką podpisałeś.

Minimalna procedura dyscyplinarna powinna przebiegać przynajmniej w taki sposób:

  • Twój pracodawca powinien przeprowadzić dochodzenie, jeśli podejrzewa, że pracujesz poniżej standardu, lub postąpiłeś niewłaściwie. Pracodawca może poprosić cię o uczestniczenie w spotkaniu dochodzeniowym. Nie masz prawa do tego, aby ktokolwiek ci w takim spotkaniu towarzyszył, ale zawsze warto zapytać, dobry pracodawca powinien na to zezwolić.
  • Twój pracodawca powinien następnie formalnie powiadomić cię drogą pisemną, jeśli uzna, że można wnieść przeciw tobie sprawę. Pracodawca powinien zaprosić cię na spotkanie, powiedzieć ci, że masz prawo do tego, by towarzyszył ci przedstawiciel związku zawodowego i wysłać ci dowody, jakie ma zamiar przeciwko tobie skierować.
  • Twój pracodawca powinien następnie odbyć z tobą osobiste spotkanie w celu omówienia sprawy. Masz prawo do tego, aby ktoś w trakcie tego spotkania ci towarzyszył, a ty z kolei powinieneś poinformować pracodawcę, że chcesz, by ktoś był na nim z tobą. Po spotkaniu twój pracodawca powinien poinformować cię o swojej decyzji I o twoim prawie do odwołania się od niej. 

Jeżeli byłeś u tego pracodawcy pracownikiem przez przynajmniej dwa lata, to pracodawca może cię prawnie zwolnić tylko, jeśli jest w stanie udowodnić, że nie jesteś w stanie wykonywać tej pracy.  Niezgodne z prawem jest zwolnienie na podłożu:

  • Członkostwa lub uczestnictwa w związku zawodowym
  • Zdrowia i bezpieczeństwa
  • Wykonywania przez ciebie praw pracowniczych
  • Ciąży i macierzyństwa
  • Dyskryminacji

Twój pracodawca musi postępować zgodnie z uczciwą procedurą zwolnienia. Jeśli tego nie dopilnuje, możesz wnieść pozew przeciwko pracodawcy za niesprawiedliwe zwolnienie. Porozmawiaj z przedstawicielem związku zawodowego w celu zasięgnięcia dalszej rady.

Discrimination and Harassment at work​Dyskryminacja, lub ​zastraszanie​ w pracy

Jeżeli uważasz, że jesteś zastraszany, nękany, lub dyskryminowany w pracy, powinieneś się skontaktować ze związkiem

Masz prawo do nie bycia dyskryminowanym ze względu na rasę, płeć, pochodzenie, wyznanie, lub przekonania, orientację seksualną, ciążę, macierzyństwo, wiek, lub niepełnosprawność (znane, jako ‘cechy chronione’).

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną masz prawo do dodatkowego wsparcia. Pracodawca ma obowiązek do poczynienia 'uzasadnionych udogodnień' w elementach, takich jak sprzęt, godziny pracy, czy otoczenie abyś nie był narażony na niekorzyści w porównaniu do pracowników ​​w pełni sprawnych. Ten obowiązek ma zastosowanie tylko wtedy, kiedy pracodawca wie o tym, że jesteś niepełnosprawny.

Niezgodne z prawem jest także dyskryminowanie ciebie, jeśli jesteś na umowie na czas określony, lub jesteś pracownikiem na część etatu.

Przejawy dyskryminacji to niższa płaca, lub gorsze warunki, niż inni pracownicy, lub nie przyznawanie konkretnej pracy.

Jeśli ktoś w pracy zachowuje się wobec ciebie w sposób, jakiego nie chcesz, a jego zachowanie jest wrogie, zastraszające, upokarzające, lub obraźliwe, w tym takie gdzie okazuje ci niepożądaną uwagę natury seksualnej, nazywane jest ono „molestowaniem”. Prawo chroni Cię przed molestowaniem odnoszącym się do jakiejkolwiek z cech chronionych.

Bezprawne jest także prześladowanie ciebie za podniesienie kwestii o dyskryminację.

Powinieneś zapisać wszystkie zdarzenia zastraszania, molestowania, lub dyskryminacji i zachować wszelkie związane z tym dowody, bo będą ci potrzebne na wypadek, gdybyś musiał złożyć formalną skargę. Związek zawodowy może poinstruować cię, w jaki sposób składa się formalną skargę.

Disciplinary actionSkładanie pozwu do Sądu Pracy

Jeśli masz problem w pracy, związek zawodowy powinien być w stanie pomóc go rozwiązać. Może także pomóc poprowadzić Twoją sprawę w Sądzie Pracy w Sądzie Pracy.

Sądy Pracy to specjalny rodzaj sądu, rozpatrujący kwestie związane z zatrudnieniem. W większości przypadków Sąd Pracy nie odzyska dla ciebie pracy, ale może zasądzić, aby twój pracodawca wypłacił ci odszkodowanie.

Bardzo ważne jest, aby zasięgnąć rady w przypadku zgłaszania sprawy do sądu, można to zrobić przez linię telefoniczną ACAS pod numerem 0300 123 1100.  Musisz powiadomić ACAS zanim zgłosisz sprawę do Sądu Pracy. Oni zaproponują ci darmową usługę ‘Ugody Sądowej’.

Większość skarg musi być wniesionych najpóźniej na dzień przed upływem trzech miesięcy. 

Składając sprawę do Sądu, będziesz musiał wnieść opłatę sądową. Jeśli twoja sprawa będzie wymagała dodatkowego spotkania to będziesz musiał wnieść jeszcze jedną opłatę sądową. Jeśli mało zarabiasz i nie masz oszczędności, możesz aplikować, aby koszty sądowe zostały zmniejszone. Więcej informacji tutaj.​

Understanding grievances and disciplinariesInformacje dodatkowe (tylko w języku angielskim)
 

Pobieranie Understanding grievances and disciplinaries (PDF)

Enable Two-Factor Authentication

To access the admin area, you will need to setup two-factor authentication (TFA).

Setup now