Toggle high contrast

Prawa pracowników oczekujących dziecka, lub młodych rodziców (Polish version)

Tłumaczyć: Bulgarian translation English translation French translation Hungarian translation Italian translation Latvian translation Luthuanian translation Polish translation Portuguese translation Romanian translation Russian translation Slovak translation​ ​Spanish translation ​ ​

Rights for pregnant or breastfeeding womenPrawa kobiet w ciąży, lub matek karmiących

Wszystkie kobiety pracujące, które są w ciąży maja prawo do bycia niedyskryminowaną z powodu ciąży. Na przykład nie może być mowy o środkach dyscyplinarnych z powodu nieobecności związanej z chorobami okołociążowymi. Firma korzystająca z usług agencji pracy tymczasowej nie może zakończyć zlecenia po tym, jak dowie się, że pracownik jest w ciąży.

Firma zatrudniająca kobiety w ciąży, lub młode matki musi przedsięwziąć kroki w celu ochrony pracownika oraz dziecka, aby zminimalizować ryzyko szkody na zdrowiu oraz poziom zagrożeń w miejscu pracy. 

Maternity Pay​​​​Ustawowy zasiłek macierzyński

Niektórzy pracownicy mogą kwalifikować się do 39-tygodniowego Ustawowego zasiłku macierzyńskiego (SMP). Pierwsze sześć tygodni UZM płatne w wymiarze 90% wysokości normalnych zarobków, reszta płatna wedlug stalej stawki.

Jeśli pracownik nie kwalifikuje się do UZM, może starać się o Świadczenia macierzyńskie do 39 tygodni. Świadczenia macierzyńskie płatne są wedlug stalej stawki przez okres 39 tygodni. 

Rights for pregnant or breastfeeding women

​​Dodatkowe prawa pracowników, będących młodymi matkami, lub w ciąży

 • Płatny czas wolny w celu przeprowadzenia prenatalnych badań i wizyt lekarskich
 • Dodatkowe prawa pracowników dla młodych matek oraz kobiet ciężarnych. Pracodawca musi przedsięwziąć kroki w celu ochrony pracownika oraz dziecka, aby zminimalizować ryzyko szkody na zdrowiu oraz poziom zagrożeń w miejscu pracy. 
 • Jeśli nie ma możliwości dostosowania pracy, lub warunków pracy takiego pracownika dla zminimalizowania ryzyka szkody, taki pracodawca musi zaproponować odpowiednią alternatywę pracy na nie mniej korzystnych warunkach.  Jeśli nie ma możliwości znalezienia odpowiedniej alternatywnej pracy, pracodawca musi zawiesić pracownika z pracy, jaką wykonuje. Taki pracownik jest upoważniony do otrzymywania wynagrodzenia w czasie zawieszenia z dotychczasowych obowiązków.
 • Urlop macierzyński trwający do 52 tygodni (pierwsze dwa tygodnie urlopu macierzyńskiego są obowiązkowe). Osoba zatrudniona nie może być gorzej traktowana, ani dyskryminowana, ponieważ chce skorzystać z urlopu macierzyńskiego.
 • Jeśli pracownik wybierze 26 tygodni, lub mniej urlopu macierzyńskiego, ma prawo do powrotu na to samo stanowisko pracy. Jeśli pracownik wybierze ponad 26 tygodni urlopu, ma prawo powrotu na to samo stanowisko, ale jeśli nie jest to możliwe, to ma prawo powrotu na odpowiednie alternatywne stanowisko, na podobnych warunkach.
 • Matki, spodziewające się dziecka 5 kwietnia 2015, lub po tym terminie, mogą zamienić do 50 tygodni urlopu macierzyńskiego na Dzielony urlop rodzicielski, jeśli ojciec/jej partnerka się kwalifikują. Więcej informacji tutaj.
 • Jeśli pracownik adoptuje dziecko i będzie opiekunem po raz pierwszy, taki pracownik będzie miał podobne prawa, do urlopu I wynagrodzenia w pierwszym roku. Więcej informacji tutaj.

Paternity leave rights for employeesPrawa do urlopu tacierzyńskiego dla osób zatrudnionych

Jako młody rodzic, lub ojciec spodziewający się dziecka, lub jako partner matki, który będzie odpowiedzialny za wychowanie dziecka, osoby zatrudnione mają poniższe prawa:

 • Płatny czas wolny w celu przeprowadzenia ​badań prenatalnych i wizyt lekarskich
 • Do dwóch tygodni urlopu tacierzyńskiego do wykorzystania w okresie okołoporodowym, jeśli taki pracownik był zatrudniony u pracodawcy przez przynajmniej 26 tygodni przed piętnastym tygodniem przed oczekiwanym tygodniem narodzin dziecka.
 • Do dwóch tygodni ustawowego zasiłku tacierzyńskiego, jeśli kwalifikują się do urlopu tacierzyńskiego i zarabiają powyżej pułapu najniższych zarobków.
 • Pracownik zatrudniony na stałe (employee) może wykorzystać więcej wolnego do opieki nad dzieckiem jeśli on i matka dziecka są uprawnieni do Wspólnego Urlopu Rodzicielskiego. To pozwala matce zamienić do 50 tygodni urlopu macierzyńskiego na Wspólny Urlop Rodzicielski, który każdy z partnerów może wykorzystywać w pierwszym roku.​
 • Jeśli pracownik adoptuje dziecko z partnerem, będzie miał podobne prawa do urlopu i jego odpłatności, patrz tutaj

Parental leaveUrlop rodzicielski, elastyczne godziny pracy I czas wolny na nagłe sytuacje domowe – prawa osób zatrudnionych

Jako pracujący rodzic, lub opiekun, osoba zatrudniona ma następujące prawa do zrównoważenia pracy z obowiązkami rodzinnymi:

 • Rodzice, którzy są zatrudnieni i przepracowali u pracodawcy, co najmniej rok u tego pracodawcy, mają prawo do urlopu rodzicielskiego na opiekę nad dzieckiem. Ten urlop nie jest płatny i może być wybierany w jednotygodniowych blokach. Rodzice mogą wybrać maksymalnie 18 tygodni na każde dziecko. Urlop musi zostać wykorzystany do piątych urodzin dziecka. Niemniej jednak począwszy od kwietnia 2015, rodzice będą mogli wykorzystać tego typu urlop do 18-go roku życia dziecka.
 • Osoba zatrudniona, która przepracowała u pracodawcy przynajmniej 26 tygodni, ma prawo do ubiegania się u pracodawcy o elastyczne godziny pracy.

Przedstawiciel związku zawodowego będzie mógł pokierować cię, w jaki sposób dochodzić tych praw w pracy. 

Leave and pay guidance for mothers, fathers and partnersInformacje dodatkowe (tylko w języku angielskim)
 

Enable Two-Factor Authentication

To access the admin area, you will need to setup two-factor authentication (TFA).

Setup now