Toggle high contrast

Prawa BHP w pracy (Polish version)

Tłumaczyć: Bulgarian translation English French version Hungarian translation Italian version Latvian version Lithuanian version Polish translation Portuguese translation Romanian translation Russian version Slovakian version​ ​Spanish translation 

Health and safety at work​Firma, w której pracujesz ma obowiązek zapewnić ci bezpieczne warunki i otoczenie pracy. Powinno to obejmować przeszkolenie cię w zakresie BHP w twoim miejscu pracy. Jest szereg zasad, które mają zastosowanie we wszystkich miejscach pracy, gdzie istnieją konkretne zagrożenia, na jakie narażeni są pracownicy. Musisz sprawdzić, czy w twojej firmie jest przedstawiciel BHP z ramienia związku zawodowego. 

Więcej informacji dotyczących praw BHP znajdziesz na stronie internetowej Organu BHP.

Enable Two-Factor Authentication

To access the admin area, you will need to setup two-factor authentication (TFA).

Setup now