Preložiť do jazyka: Bulgarian translation English French version Hungarian translation Italian version Latvian version Lithuanian version Polish translation Portuguese translation Romanian translation Russian version Slovakian version​ ​Spanish translation 

Health and safety at workOrganizácia, pre ktorú pracujete má povinnosť poskytnúť Vám bezpečné a zdravé pracovné prostredie. Toto by malo zahŕňať Vaše zaškolenie o zdravotných a bezpečnostných problémoch na Vašom pracovisku. Je mnoho špeciálnych pravidiel, ktoré sa budú vzťahovať na akékoľvek pracovisko, kde sú pracovníci vystavení konkrétnym rizikám. Mali by ste si overiť, či Vaše pracovisko má nejakého odborového zástupcu pre zdravie a bezpečnosť

Pre viac informácií o právach ohľadom ochrany zdravia a bezpečnosti pozrite webovú stránku Úradu pre zdravie a bezpečnosť.