Toggle high contrast

Pievienojieties arodbiedrībām (Latvian version)

Tulkot: Bulgarian translation English translation French translation Hungarian translation Italian translation Latvian translation Lithuanian translation Polish translation Portuguese translation Romanian translation Russian translation Slovak translation​ Spanish translation  

Join a Union​Arodbiedrības ir organizācijas, kas aizstāv cilvēku tiesības darbā, pārliecinās, ka viņu darba apstākļi ir droši un cīnās par labāku apmaksu un apstākļiem saviem biedriem.

Ardbiedrības var jums sniegt padomu, kā saņemt daudzas no šinī brošūrā izteiktajām tiesībām. Lai uzzinātu vairāk, kā pievienoties arodbiedrībai, skatīt šeit (here).

Arodbiedrības ir neatkarīgas no jūsu darba devēja un valdības, un saskaņā ar likumu jums ir atļauts pievienoties arodbiedrībai. Jums obligāti nav jāsaka savam darba devējam, ka jūs esat arodbiedrības biedrs. AK strādnieki, kuri strādā darba vietās ar arodbiedrībām, vidēji ir daudz labāk apmaksāti un drošāki, tādēļ ir ļoti svarīgi pievienoties arodbiedrībai.

Ja darba devējs’ atzīst’ arodbiedrību, arodbiedrības strādnieku vārdā var kaulēties ar uzņēmuma vadību par samaksu un apstākļiem. Tā tiek saukta ‘kolektīva kaulēšanās’ un ar to tiek panākta ‘kolektīva piekrišana’. Daudzās darba vietās ir kolektīva piekrišana apmaksai un apstākļiem, kas ir virs likumīgā minimuma, veselības un drošības, maternitātes un paternitātes tiesībām starp daudzām citām lietām.

Ja jūs esat arodbiedrības biedrs un ja jums ir problēmas darbā, arodbiedrības var piedāvāt jums savu pārstāvi, lai palīdzētu atrisināt problēmas ar jūsu darba devēju. Arodbiedrības piedāvā arī juridisko palīdzību, piemēram, Nodarbinātības tribunālos, vai arī  ja jums ir bijis nelaimes gadījums darbā, ja jūs esat uzsākuši tiesvedību pret jūsu darba devēju, kas ir vienīgais veids, kā nodoršināt un aizsargāt jūsu tiesības darbā.

Ja jūs esat arodbiedrības biedrs un strādājat darba vietā, kur arodbiedrība netiek atzīta, strādniekiem un nodarbinātajiem tik un tā ir tiesības, lai viņus pārstāv arodbiedrība sūdzību izskatīšanas un disciplinārajās sanāksmēs, un jūsu arodbiedrība sniegs jums padomu par tiesībām, kādas jums pienākas darbā.

Ja jūs neesat arodbiedrības biedrs un strādājat darba vietā, kur arodbiedrība netiek atzīta, tik un tā ir vērts sazināties ar arodbiedrību gadījumā, ja viņi ir gatavi jums sniegt padomu, ja jūs viņiem pievienojaties.

Enable Two-Factor Authentication

To access the admin area, you will need to setup two-factor authentication (TFA).

Setup now