Working in the UK: Your rights at work (Lithuanian version)

Share this page

P rofsąjungų Kongresas: Tarptautinis ( Trades Union Congress: International)

Web accessibility: Change options Priėjimas prie interneto: galimas pasirinkimas

Versions: English, Czech, Slovac, Hungarian, Polish, Latvian


Faktų lentelė: (4,000 žodžių), išleista 30-tą balandžio 2004 m.

Darbas JK: jūsų teisės darbe

Sveiki atvyję į JK

Šis reklaminis lapelis yra žmonėms, atvykstantiems dirbti į JK iš aštuonių naujų Europos Sąjungos šalių. Jis sutieks informacijos apie jūsų juridines teises, kol jūs čia dirbsite.

Šį reklaminį lapelį parašė Profsąjungų Kongresas (TUC) ir jis yra skirtas aštuonioms naujoms Europos Sąjungos šalims, tarp kurių yra Lietuvos piliečiai. TUC yra organizacija, atstovaujanti Britanijos profsąjungoms. TUC yra vienintelė profsąjungų konfederacija Britanijoje. Mums priklauso 66 profesinės sąjungos, iš viso turinčios beveik 6,5 milijonų narių. TUC nepriklauso jokiems darbdaviams, vyriausybinėms organizacijoms ar politinėms partijoms

Bet kokios šalies teisinė sistema yra visada sudėtinga. Mes negalime išaiškinti kiekvienos JK įdarbinimo įstatymo detalės reklaminiame lapelyje. Jūs turite įsivaizduoti, kad šis lapelis yra įvadas į pagrindus. Jei manote, kad kažką prarandate, arba kad jūsų darbdavys ar įdarbinimo agentūra pažeidžia įstatymą, turite ieškoti tolesnio patarimo. Toliau šiame lapelyje mes patariame, kur galite gauti daugiau pagalbos.

Profsąjungų Kongresas (TUC) dėkoja Lietuvos konsulatui už pagalbą ruošiant šį reklaminį lapelį.

Kaip pradėti dirbti Jungtinėje Karalystėje

Prieš pradėdami dirbti, turite užsiregistruoti. Vidaus Reikalų Ministerija (The Home Office) yra vyriausybinės organizacijos departamentas, kuris registruoja darbuotojus iš naujų Europos Sąjungos šalių – narių. Jūs galite užsiregistruoti, įeidami į tinklalapį the Working In The UK website ( Darbas Jungtinėje Karalystėje)..

Jums taip pat reikės Nacionalinio draudimo numerio (National Insurance number) tam, kad galėtumėte legaliai dirbti. Jums jo reikės, kai jau turėsite darbą.

Nacionalinis draudimas ir mokesčiai

Tam, kad gauti Nacionalinio draudimo numerį, jums reikės užsisakyti susitikimą dėl pokalbio 'asmenybės nustatymui' artimiausiame darbo centre (Job Centre). Tai yra valstybinė įstaiga, veikianti daugumoje didelių miestų ar didmiesčių rajonų. Jums reikės jūsų asmens įrodymo dokumento (tokio, kaip pasas), taip pat įrodymo, kad dirbate. Daugiau informacijos galima rasti http://www.dwp.gov.uk/lifeevent/benefits/ni_number.asp

Kai kurie darbdaviai gali pasiūlyti jums darbą, nemokant Nacionalinio draudimo ar mokesčių, kitaip vadinamą 'grynieji į rankas' (cash in hand). Tai yra įstatymo pažeidimas. Jei jie pažeidžia šį įstatymą, labai įtikėtina, kad jie taip pat pažeis kitus įdarbinimo įstatymus, ypatingai tuos, kurie apsaugo darbuotojus. Jums bus labai sunku priversti darbdavius paisyti bet kokių jūsų juridinių teisių, jei nedirbsite legaliai. Turite vengti tokios rūšies darbo.

Kiekvienas darbuotojas JK-e turi Nacionalinio draudimo numerį. Jis reikalingas sekant, kaip mokami socialinio draudimo įnašai. Jei uždirbate daugiau, kaip  £80 per savaitę, tada jūs ir jūsų darbdavys turite mokėti tai, kas vadinama Nacionalinio draudimo įnašais. Tai yra tam tikri mokesčiai. Darbuotojai už tai atitinkamai įgyja teisių įvairioms socialinio draudimo pašalpoms. Socialinio draudimo įnašų mokėjimas JK-e taip pat padeda padeda jums sukaupti įvairių lengvatų tėvynėje.

Jums taip pat reikės mokėti pajamų mokesčius. Jų dydis priklauso nuo įvairių faktorių. Kiekvienas darbuotojas JK-e turi mokesčių kodą, kurį darbdavys naudoja, kad apskaičiuotų, kiek mokesčių turi mokėti jūsų vardu. Jei pradedate pirmą darbą Jungtinėje Karalystėje, tikriausiai pradėsite mokėti 'ypatingąjį mokestį' ('emergency tax'), kol jums bus duotas mokesčio kodas. Jums tai pat gali duoti laikiną Nacionalinio draudimo numerį, kol nebus paskirtas tikras numeris.

Turėkite omenyje, kad jūsų darbdaviui nereikia laikyti jūsų paso ar kitų asmens tapatybės dokumentų. Jis neturi teisės jų neatiduoti. Darbdaviai gali pasidaryti tų dokumentų kopijas savo raštvedybai.

Darbininkas ar darbuotojas?

Dauguma žmonių, dirbančių Jungtinėje Karalystėje, turi tas pačias pagrindines teises, tokias, kaip uždarbio minimumas ar teisė į apmokamas atostogas.

Yra ypatingos teisės tų, kurie ieško darbo per įdarbinimo agentūrą (kuri angliškai kartais vadima gangmasters) – žr. žemiau.

Daug darbininkų gauna geresnes teises, kadangi jie turi legalų darbuotojo (employee) statusą. Mes apie tai aiškiname žemiau.

Visų šių įdarbinimo teisių galima priversti laikytis įstatymu. Tai galima padaryti Darbo Tribunole – specialiame teisme, kuris sprendžia daugumą su darbu susijusių problemų – arba padedant profesinei sąjungai, jei esate jos narys. Vėliau pakalbėsime apie tai daugiau šiame lapelyje.

Dauguma dirbančių žmonių JK-e yra darbuotojai (employees), dėl to gauna geresnes teises. Bet daugelį darbų greičiausiai atliks atvykstantys į šią šalį trumpiems laikotarpiams – įskaitant beveik visus tuos, kuriuos įdarbina agentūros. Tokie dirbantieji negali būti laikomi darbuotojais (employees). .

Jei į daugumą klausimų atsakysite “taip” šiame “darbuotojo” stulpelyje, tai tikriausiai esate darbuotojas. Jei atsakymas yra  “taip” “darbininko ” stulpelyje, tai tikriausiai esate darbininkas.

darbuotojas

· Ar jūsų darbdavys reikalauja, kad dirbtumėte tam tikras valandas ir moka už jas nepriklausomai nuo to, ar yra darbo jų metu?

· Ar jūsų darbdavys kontroliuoja, ką dirbate ir nurodo, kaip ir kada tai dirbti?

· Ar jums reikia asmeniškai tą darbą dirbti (t.y. jūs negalite parūpinti kito darbuotojo, kad jūsų vardu atliktų šį darbą?)

· Ar jūsų darbdavys duoda jums įrankius ir kitą darbo įrangą?

· Ar darbdavys jūsų vardu moka mokesčius ir Nacionalinį draudimą (nors daugeliui darbininkų taip pat išskaičiuojami mokesčiai ir Nacionalinis draudimas iš užmokesčio, taigi vien tik tas faktas nerodo, kad esate darbuotojas)

· Ar turite raštišką sutartį su darbdaviu, kurioje yra frazė 'darbo sutartis' ('contract of employment')

darbininkas

· Ar jūsų darbdavys vien tik siūlo darbą ir moka už jį, kai jam to reikia?

· Ar galite nuspręsti, kada dirbsite, o gal galite netgi atsisakyti darbo, kai jums jį pasiūlys?

· Ar galite, jei norite, parūpinti kitą dirbantįjį, kad atliktų tą darbą vietoje jūsų?

· Ar turite pats pasirūpinti įrankiais?

· Ar turite pats susimokėti mokesčius ir Nacionalinį draudimą?

· Ar turite raštišką susitarimą su darbdaviu, kuriame yra frazė 'paslaugų kontraktas'?

Jei yra kokių nors abejonių, jums reikės patarimo. Profsąjungos ir patarimų agentūros supranta juridinius sunkumus, bet kai kuriuos atvejus gali reikėti spręsti Darbo Tribunolui..

Jūsų kaip darbininko teisės

Dauguma žmonių darbe, įskaitant visus agentūrų darbininkus, naudojasi šiomis teisėmis nuo pat pirmos jų darbo dienos:

 • nacionaliniu minimaliu darbo užmokesčiu;
 • darbo trukmės teisėmis (įskaitant pertraukas, atostogas ir atostogų apmokėjimą, darbo savaitės apribojimą);
 • sveikatos apsauga ir saugumo darbe užtikrinimu;
 • teise tapti profsąjungos nariu; ir
 • apsauga nuo diskriminacijos.

Nacionalinis minmalus darbo užmokestis

Štai minimumas, kurį jums gali mokėti per valandą, kurią dirbate:

 • jei jums yra 22 ar daugiau metų, turėtumėte gauti mažiausiai £5.35 per valandą (kils iki £5.52 nuo 2007m. spalio mėn.)
 • jei jums yra nuo 18 iki 21 metų, turėtumėte gauti mažiausiai £4.45 per valandą (kils iki £4.60 nuo 2007m. spalio mėn.)
 • jei jums yra 16 ar 17 metų, turėtumėte gauti mažiausiai £3.00 per valandą (kils iki £3.40 nuo 2007m. spalio mėn.).
Arbatpinigiai, kuriuos jums duoda tiesiogiai, nesiskaito, tačiau kuriuos moka jums, kaip atlyginimo dalį – skaitosi.

Tačiau išyla du sunkumai:

Ką galima legaliai išskaičiuoti iš jūsų atlyginimo?

Išskaičiavimai iš darbo užmokesčio už darbuotojo suteiktas prekes ir paslaugas, tokias kaip maistas ir transportas, jūsų atlyginimo negali padaryti mažesniu nei nacionalinis minimalus darbo užmokesčio tarifas

Jei jums suteikiamas gyvenamasis plotas, daugiausiai galima išskaičiuoti £29.05 per savaitę (nuo 2007m. spalio mėn. tai kils iki £30.10), arba £4.15 per dieną, kai gyvenamasis plotas suteikiamas mažesniams laikotarpiui, negu pilna savaitė. (nuo 2007m. spalio mėn. bus galima   išskaičiuoti £4.30 per dieną). Tai nereiškia, kad jums nereikės mokėti daugiau, bet tik ši suma gali būti išskaičiuojama iš jūsų atlyginimo iki apskaičiuojant, ar gaunate minimalų darbo užmokestį.

Negalima nieko išskaičiuoti už bet kokį maitinimą ar užkandžius, kuriais aprūpinama. Jei suteikiamas transportas jus nuvežti į darbą ir parvežti, galima išskaičiuoti. Tokiu atveju nėra apribojimų, ir tai yra įprastas piktnaudžiavimo šaltinis.

Ką daryti, jei nenustatytos darbo valandos?

Kai kuriems žmonėms mokama už atliktą darbą, o ne už darbo laiką. Ir tokiu atveju galite gauti minimalaus darbo atlygio apsaugą. Tačiau sistema, kuria buvo naudojamasi tai apskaičiuoti, pasikeitė.

Jei manote, kad jums nemokamas minimalus atlyginimas, galite pasiskųsti tiesioginiu telefonu  0845 6000 678 (Anglijoje, Škotijoje ir Valijoje) arba 0845 6500 207 (Šiaurės Airijoje). Taip pat galite ieškoti tolesnio patarimo iš savo profsąjungos, jei esate narys, arba iš patarimų agentūros.

Teisės dėl darbo laiko

Tai apima poilsio pertraukas, atostogas ir atostogų apmokėjimą, naktinį darbą ir tai, kiek valandų galite dirbti kiekvieną savaitę. Yra lapelių, kuriuose rašoma apie šias teises. Jų galima paprašyto TUC’o Žinok savo teises telefonu 0870 600 4 882.

Poilsio pertraukos

Turite teisę į 20 minučių poilsio pertrauką, kai jūsų darbo diena yra ilgesnė, kaip šešios valandos. Tačiau jei jums mažiau, kaip 18 metų, tai turite teisę į 30 minučių pertrauką po keturių su puse valandų darbo.

Atostogos

Turėtumėte gauti keturių savaičių apmokamas metines atostagas

(Kai kurios įdarbinimo agentūros apeidavo šią taisyklę, sakydamos, kad jūsų valandinis atlyginimas įskaito atostogų apmokėjimą, ir kad dėl to jos jums neturi papildomai mokėti, jei padarote pertrauką. Mažų mažiausiai jūsų sutartyje turi būti aiškiai pasakyta, kad jūsų atlyginime įskaičiuotas atostoginis apmokėjimas, ir kokia suma yra jūsų atostoginis apmokėjimas.)

Atkreipkite dėmesį, kad tokie būdai, prie kurių jūs esate pripratę, kaip antai     13-asis(ar 14-asis) mėnesinis atlyginimas ir atostoginių mokėjimas nėra normalūs Britanijoje.

Naktinis darbas

Reguliarūs naktinių pamainų darbuotojai neturėtų dirbti daugiau, kaip aštuonias valandas kiekvieną 24-valandų laikotarpį. Darbo laiko reguliavimo Taisyklės leidžia, kad naktinis darbas būtų vidutiniškai nustatomas 17-os savaičių laikotarpyje tokiu pat būdu, kaip ir savaitinės darbo valandos. Naktinių pamainų darbininkai taip pat turi teisę į nemokamą sveikatos apžiūrą.

Darbo savaitė

Jūs turite teisę nedirbti daugiau, kaip 48 valandas per savaitę. Šis apribojimas yra vidutiniškai apskaičiuojamas 17-os savaičių periode. Galite atsisakyti šios teisės, tačiau niekas negali priversti jūsų jos atsisakyti, o galite ir vėl ja naudotis bet kokiu metu, tačiau jums gali reikėti laukti iki trijų mėnesių, kad gauti apsaugą.

Sveikatos ir darbo apsauga

Jūsų darbdavys privalo aprūpinti jus saugia ir sveika darbo aplinka. Tai turi įskaityti jūsų apmokymą sveikatos ir darbo apsaugos jūsų darbovietėje klausimais. Yra daug specialių taisyklių, taikomų bet kokioje darbovietėje, kur yra ypatinga rizika dirbantiesiems.

Apsauga prieš diskriminaciją

Jūs turite teisę, kad agentūra ar samdančioji kompanija su jumis nesielgtų mažiau palankiai, negu su kitais dirbančiaisiais dėl jūsų lyties, rasės, neįgalumo, nėštumo, seksualinės orientacijos ir religijos ar įsitikinimų. Nuo 2006m. spalio mėn. yra  įstatymo pažeidimas diskriminuoti darbuotojus ir darbo beieškančius dėl jų amžiaus.

Narystė profsąjungoje

Jums leidžiama tapti profsąjungos nariais. Darbdaviui neprivalote sakyti, kad esate nariai. Jūsų negali diskriminuoti dėl to, kad esate profsąjungos nariais.

Ypatingos teisės agentūrų darbuotojams

Jokių registravimo mokesčių

 • Įdarbinimo agentūra negali imti iš jūsų mokesčio dėl to, kad  paprasčiausiai surastų jums darbo ar įtrauktų jus į savo registrą.
 • Įdarbinimo agentūra negali reikalauti, kad pirktumėte iš jų kitus produktus ar paslaugas, tokius, kaip CV rašymą, apmokymą ar asmeninės apsaugos įrangą, kaip sąlygą naudotis agentūros paslaugomis susirasti darbą.

Įdarbinimo agentūros turi gauti pinigus iš darbdavių, kuriems reikia darbuotojų, o ne iš tų, kurie ieško darbo.

Užmokesčio gavimas

Agentūra negali sulaikyti jūsų atlyginimo paprasčiausiai dėl to, kad negavo atlyginimo iš kompanijos ar organizacijos, kur dirbote, ar dėl to, kad negalite pateikti pasirašytos laiko ataskaitos. Kai samdančioji kompanija atsisako pasirašyti laiko ataskaitą, yra agentūros atsakomybė nustatyti jūsų tikrai atidirbtas valandas. Jums turi už jas užmokėti.

Raštiškas atlyginimo ir sąlygų patvirtinimas

Kai sudarote sutartį su agentūra, jums turi būti įteiktas raštiškas atlyginimo ir sąlygų patvirtinimas prieš pradedant bet kokį darbą. Tai galioja tais atvejais, kai agentūra stengiasi surasti jums surasti laikiną darbą ar naują pastovų darbą. Kai jau susitarta dėl atlyginimo ir sąlygų ir patvirtinta raštu, tai negalima nieko keisti, nebent jei jūs sutinkate. Bet kurie pakeitimai, dėl kurių susitarta, turi būti patvirtinti penkių darbo dienų laikotarpyje.

Jei agentūra jums ieško laikino darbo, tai raštiškame pareiškime turi būti tokie punktai

 • ar jūs apibūdinamas, kaip agentūros darbuotojas, ar darbininkas, su kuriuo sudarytas ‘kontraktas dėl paslaugų’ (‘contracted for services’). Paprastai jūs būsite darbininkas (žr. psl.3 dėl šio svarbaus skirtumo);
 • jame turi būti sakoma, kas jums bus sumokama už visą atliktą darbą;
 • prieš kiek laiko jums reikia įspėti darbdavį, išeinant iš darbo, ir prieš kiek laiko jus turi įspėti, kad pabaigtų kontraktą;
 • užmokestis, kurį jums mokės, arba minimalus užmokestis, kurį agentūra tikisi dėl jūsų gauti. Jis turi būti mažiausiai valandinis nacionalinis minimalus užmokestis;
 • ar jums mokės kas savaitę ar kas mėnesį;
 • kiek jums suteiks apmokamų atostogų. Dauguma agentūrų darbininkų yra apsaugoti Darbo laiko taisyklių (Working Time Regulations), ir jiems priklauso mažiausiai keturių savaičių atostoginis atlyginimas per metus (žr. aukščiau).

Sveikata ir sauga

Agentūros privalo žinoti apie bet kokią riziką sveikatai ir saugumui, apie kuriuos žino ir samdantysis. Turi būti imamasi priemonių, kad išvengti ar kontroliuoti tą riziką.

Jos turi patikrinti, kad samdantysis yra atlikęs išsamų sveikatos ir saugumo rizikos įvertinimą, ir jos taip pat turi užtikrinti, kad esate informuotas apie situaciją prieš tai, kaip jus nusiųs į tą organizaciją.

Papildomos darbuotojų teisės

Jei turite legalų ‘darbuotojo’ statusą, tai gaunate papildomų teisių, tačiau jums gali reikėti dirbti bandomąjį laikotarpį (qualifying period). Tai reiškia, kad jūsų teisės nepradeda galioti pačią pirmą darbo dieną, bet tik po to, kai jau dirbote tam pačiam darbdaviui tam tikrą laikotarpį. Šis skyrius išdėsto papildomas teises, kuriomis naudojasi darbuotojai, ir kiek laiko turite jų laukti. Jūs taip pat tebeturite visas darbininkų teises, apibūdintas aukščiau. .

Teisės nuo pirmos darbo dienos

 • Jums turi duoti raštišką pareiškimą, rodantį, kiek jūs uždirbate, ir kiek jums bus išskaičiuota iš atlyginimo. (Tai ne tas pats, kas įdarbinimo kontraktas, nors įdarbinimo kontraktas gali irgi turėti šią informaciją).
 • Jūs turite teisę į 26 savaičių motinystės atostogas, jei buvote nėščia, kai pradėjote dirbti.
 • Jūs galite pasiimti neapmokamų atostogų dėl nenumatytų šeimyninių aplinkybių.
 • Galite atsiprašyti iš darbo dėl apsilankymo pas gydytoją, jei esate nėščia.
 • Jūs esate apsaugoti nuo atleidimo iš darbo dėl kai kurių ribotų priežasčių, įskaitant nėštumą, informavimą apie darbovietės netinkamą veiklą ir veiklą profsąjungose.
 • Jūs turite teisę nebūti diskriminuojami dėl lyties (įskaitant nėštumą), rasės (arba ES piliečių atvejais, tautybės), seksualinės orientacijos, religijos ar bet kokio neįgalumo, arba dėl priklausymo profsąjungai.
 • Jūs turite teisę patraukti profsąjungos atstovą ar bendradarbį į drausmines pražangas svarstančią tarybą ar skundo nagrinėjimo posėdį.
 • Turite teisę, kad darbdavys pripažintų jūsų profsąjungą ir apsvarstytų jūsų darbo sąlygas, jei dauguma darbuotojų to nori.
 • Turite teisę į vienodai apmokamą darbą, kaip ir priešingos lyties asmenys, atliekantys tą patį darbą, kaip ir jūs.  
 • Turite teisę, kad iš jūsų užmokesčio neišskaičiuotų pinigų (išskyrus pelno mokestį ir nacionalinį draudimą), nebent jei dėl to sutikote iš anksto.
 • Galite pareikšti pretenzijas dėl kontrakto pažeidimo, jei jūsų darbdavys jus atleidžia iš darbo iš anksto, kaip susitarta, neįspėjęs, arba pažeidžia kokią nors kitą įdarbinimo sąlygą.
 • Jei mokate nacionalinio draudimo mokesčius, pagal įstatymą galite reikalauti apmokėjimo už dėl ligos praleistas dienas, jei sirgote keturias dienas iš eilės.

Teisės po mėnesio

 • Apie atleidimą iš darbo jus turi įspėti prieš savaitę. 
 • Jums turi būti apmokėta, jei jus laikinai nušalina nuo pareigų dėl sveikatos problemų.
 • Jums turi sumokėti algą, jei atleidžia iš darbo.

Teisės po dviejų mėnesių

 • Turite teisę gauti raštišką pareiškimą dėl jūsų samdos sąlygų, kuriame turi būti parašyta apie atlyginimą, darbo valandas, kur turėsite dirbti, atostogas ir kitas teises ir lengvatas, kaip antai teisę į pensiją. Nors raštiškas pareiškimas ir nėra samdos sutartis, labai svarbu, kad tokį turėtumėte, kadangi jis galės būti naudojamas teisme ar tribunole, jei iškils problemų. 

Teisės po šešių mėnesių

 • Galite papildomai gauti 26 savaites motinystės atostogų (papildomai prie jau anksčiau paminėtų 26 savaičių).
 • Galite reikalauti lanksčių darbo valandų, jei esate atsakingas už vaiko, jaunesnio nei 6m. ir jaunesnio nei 18m., jei vaikas neįgalus, priežiūrą.
 • Jums gali priklausyti tėvystės atostogos.

Teisės po metų

 • Turite teisę pareikšti pretenzijas dėl neteisėto atleidimo iš darbo, jei darbdavys atleidžia be rimtos priežasties arba neduoda jums galimybės būti atleistam pagal atleidimo taisykles. Turite teisę gauti iš darbdavio atleidimo priežastis, išdėstytas raštu.
 • Jums gali būti leidžiama reikalauti tėvystės atostogų.

Teisės po dviejų metų

 • Galite reikalauti kompensacijos už atleidimą dėl etatų mažinimo, jei jūsų darbas pasibaigė, o daugiau niekas kitas nebuvo pasamdytas jo atlikti. Kompensacijos kiekis priklauso nuo jūsų amžiaus, atlyginimo dydžio ir darbo trukmės.

Jūsų teisių laikymosi užtikrinimas

Darbdaviai gali neužtikrinti jūsų teisių dėl įvairių priežasčių.

Kartais tai yra dėl to, kad jie nežino, kokios jų pareigos. Kitais kartais tai yra dėl to, kad jiems visada pavykdavo isšsisukti, tačiau nusileis, jei jiems bus mestas iššūkis. O kartais tai yra dėl to, kad jie tikisi pasipelnyti bauginimu ir eksploatavimu. 

Šiame lapelyje apibūdiname teisės gynimo priemones.

Bet tai nereiškia, kad visada yra lengva. Blogi darbdaviai persekioja darbuotojus, kurie primygtinai reikalauja užtikrinti jų teisių laikymąsi. Geriausias būdas imtis teisinių procesinių veiksmų yra paprašyti savo profsąjungos patarimo arba, jei jūs nesate jos narys, sužinoti, kokia geriausia profsąjunga, į kurią jūs ir jūsų kolegos galėtumėte įstoti, ir po to jos paprašyti patarimo. Kitais atvejais pasikonsultuokite su viena iš žemiau išvardintų agentūrų

Bylos pateikimas Darbo tribunolui

Darbo tribunolai yra specialūs teismai, kurie sprendžia darbo klausimus. Jie ne tokie formalūs, kaip įprasti teismai. Kartais dalyvauja teisininkai, bet nesudėtingais atvejais asmenys naudojasi profsąjungos darbuotojo, kieno nors iš patarimų agentūros paslaugomis, ar išdėsto savo argumentus patys.

Nors kai kurie žmonęs ir sėkmingai pristatė savo atvejus patys, mes to nerekomenduojame. Procedūrų pakeitimai, kurie įvyko 2004m., viską apsunkino. Jei manote, kad norite iškelti bylą, turėtumėte susisiekti su savo profsąjunga arba, jei nesate profsąjungos narys, turėtumėte pasiteirauti, kaip imtis teisinių procesinių veiksmų.

Svarbu suprasti, kad dauguma skundų turi būti pateikta per tris kalendorinius mėnesius po to įvykio. Tai gali būti pratęsta iki šešių mėnesių atleidimo iš darbo dėl etatų mažinimo atvejais.

Daugiau pagalbos ir informacijos

Yra daug organizacijų, kurios teikia patarimus ir pagalbą. Kai kurios jų yra vyriausybinės įstaigos, kurios užtikrina, kad būtų laikomasi tam tikrų teisių, kitos yra nepriklausomos organizacijos ir gali duoti ptarimų ir informacijos įvairiais klausimais.

Patarimų piliečiams biuras (Citizens Advice Bureau (CAB)

Dauguma miestų turi CAB. Patarimų piliečiams biurai teikia nemokamus, konfidencialius, bešališkus ir nepriklausomus patarimus. Patarimų piliečiams biurai kasmet padeda išspręsti beveik šešis milijonus labai svarbių gyvenimo problemų, įskaitant įsiskolinimus ir vartotojų problemas, lengvatas ir pašalpas, apgyvendinimo, įdarbinimo ir imigracijos klausimus. Patarėjai gali padėti užpildyti anketas, parašyti laiškus, derėtis su kreditoriais ir atstovauti klientams teismuose ir tribunoluose.

Artimiausią CAB galite rasti iš www.nacab.org.uk arba iš telefonų knygos.

Įdarbinimo agentūros standartų inspekcija (Employment Agency Standards Inspectorate):

Jei dirbate agentūrai, kuri blogai su jumis elgiasi, ir manote, kad ji pažeidžia įstatymą, galite pranešti apie tai valstybinei įstaigai, kuri reguliuoja agentūras.

T: 0845 955 5105.

Verbavimo ir įdarbinimo konfederacija (Recruitment and Employment Confederation (REC)

Kai kurios agentūros (paprastai geresniosios) yra REC narės. REC nustato savo nariams standartus. Jei jūsų agentūra turi  REC simbolį savo biuruose ar dokumentuose, galite skųstis REC, jei manote, kad pažeidžiamas darbo įstatymas.

T: 020 7462 3260

Sveikatos ir darbo apsaugos vadovas (Health and Safety Executive)

HSE suteikia patarimų ir informacijos sveikatos ir darbo apsaugos klausimais.

T: 08701 545 500 (8am-6pm)

Nacionalinio minimalaus atlyginimo telefonas (National Minimum Wage Helpline)

T: 0845 600 0678

Patarimų, sutaikinimo ir arbitražo tarnyba (Advisory, Conciliation and Arbitration Service (ACAS)

ACAS yra visuomeninė organizacija, propaguojanti gerus darbo santykius. Jų nacionalinė telefono tarnyba atsako į klausimus apie įdarbinimą ir duoda bendrų patarimų dėl darbuotojų ir darbdavių teisių.

T: 08457 47 47 47 (9am-4.30pm)

Darbo tribunolo tarnybos pasiteiravimų telefonas (Employment Tribunal Service Enquiry Line)

Infromacija apie ieškinio pateikimą ar tribunolo tvarką

T: 08457 959 775

Jei manote, kad jūsų problema turi diskriminavimo aspektą, jums gali padėti šios organizacijos:

Lygių galimybių komisija (Equal Opportunities Commission)

T: 0845 601 5901

http://www.eoc.org.uk/

Lygių rasinių galimybių komisija (Commission for Racial Equality)

T: 020 7939 0000

http://www.cre.gov.uk/

Neįgaliųjų teisių komisija (Disability Rights Commission)

T: 08457 622633

http://www.disability.gov.uk/

Lesbiečių ir gėjų įdarbinimo teisių komisija (Lesbian and Gay Employment Rights)

T: 020 7704 6066
www.lager.dircon.co.uk

Profsąjungos šiandien - jūsų draugai darbe

TUC leidžia daug nemokamų lapelių su daugiau informacijos apie teises darbe, ką mes tik trumpai apibūdinome šiame lapelyje. Galite jų gauti iš TUC's Žinokite savo teises ( Know Your Rights) telefono tarnybos 0870 600 4 882. TUC’s pasaulinis darbinis interneto tinklas http://www.worksmart.org.uk/ taip pat turi smulkios informacijos apie darbo teises ir sveikatos apsaugą darbe.

Kiekvienas turi teisę įstoti į profsąjungą – tai kainuoja mažiau, negu manote, o jūsų darbdavys neturi žinoti, kad manote įstoti į profsąjungą.  Vidutinis profsąjungos nario mokestis yra tik apie £1 per savaitę dirbantiems nepilnu etatu ir £2 tiems, kurie dirba pilnu etatu..

Įstojimas į profsąjungą gali padėti jums apginti savo teises ir sustiprinti jas. Profsąjunga gali pagerinti jūsų užmokestį, darbo sąlygas, sveikatos apsaugą, bendrą saugą ir apmokymą. Ji gali palaikyti jus, jei su jumis blogai elgiamasi, esate diskriminuojami ar atleidžiami iš darbo. Jūsų viršininkas neturi žinoti, kad įstojote į profsąjungą, ir bet kas, ką tik pasakysite profsąjungos atstovui, bus konfidencialu.

Daug darboviečių JK-e turi ilgai gyvuojančias profsąjungas. Jei jūsų darbovietėje nėra jų narių, profsąjunga vis tiek gali padėti – ypač jei yra daug jūsų su tokiomis pat problemomis, kurie nori kartu dirbti, kad jas išspręsti.

Jei norite sužinoti daugiau, kaip įstoti į profsąjungą ir kokia yra jums tinkama, paskambinkite į TUC's Žinokite savo teises ( Know Your Rights) telefono tarnybą 0870 600 4 882 arba apsilankykit www.workSMART.org.uk/unionfinder

English

Go to page

Hungarian

Go to page

Estonia

Eestikeelse voldiku saamiseks, palun saatke E-post või kirjutage alloleval aadressil, lisades oma nime, aadressi ning keele, milles voldikut soovite.

Czech

Go to page

Latvian

Go to page

Slovak

Go to page

Lithuanian

Go to page

Polish

Go to page.

TUC Migrant Workers Project, Congress House, Great Russell Street, London WC1B 3LS

e-mail ctp@tuc.org.uk http://www.tuc.org.uk/


See also: EU Issues | European Works Councils | Human Rights | The Euro | European Elections 2004 | Globalisation | International Development Matters | Migration | Multinationals | Playfair at the Olympics | TUC Aid

Subjects: Congress | Employment Research | Equality | Health and Safety | International | Learning | Organisation & Recruitment | Partnership | Pensions | Skills - Policy | The Economy | The Law at Work | The Public Sector | The TUC | Welfare to Work | Working Life

Themes: Changing Times | Globalisation | It's About Time | New Unionism | Partnership Institute | Pay Up For Pensions | Pensions Rally | Stakeholder Pensions | Working On The Edge

Other navigation: Newsroom | What's New | Quicksearch | Powersearch | Home


TUC full graphics home page

From full graphics http://www.tuc.org.uk/international/tuc-7982-f0.cfm

Other update
Printer-friendly versionSend by email

Share this Page