Toggle high contrast

Dołącz do związku (Polish version)

Tłumaczyć: Bulgarian translation English translation French translation Hungarian translation Italian translation Latvian translation Lithuanian translation Polish translation Portuguese translation Romanian translation Russian translation Slovak translation​ Spanish translation  

Join a Union

Związki zawodowe to organizacje broniące praw pracowniczych w miejscu pracy, po to by miejsca pracy były bezpieczne oraz starają się walczyć o lepsze warunki płacy i pracy dla swoich członków.

Związki zawodowe mogą poprowadzić cię w drodze dochodzenia wielu z praw zawartych w tym przewodniku.  Aby dowiedzieć się, jak dołączyć do związku, zajrzyj tutaj:

Związki zawodowe są niezależne od twojego pracodawcy i rządu, zgodnie z prawem możesz wstąpić do związku. Nie musisz informować swojego pracodawcy o przynależności do organizacji związkowej. W Wielkiej Brytanii, pracownicy w miejscach, gdzie działają związki są średnio lepiej wynagradzani i bezpieczniejsi, więc warto dołączyć do związku.

Jeśli pracodawca ‘uznaje’ związek zawodowy, związek może starać się walczyć w imieniu pracowników z zarządem w sprawie wynagrodzenia i warunków pracy.  Nazywa się to ‘układami zbiorowymi’ i prowadzi do ‘umów zbiorowych’. Wiele miejsc pracy ma umowy zbiorowe dotyczące wynagrodzenia i warunków, które są powyżej prawnie wymaganego minimum, między innymi w kwestiach BHP, czy praw dla młodych matek i ojców.

Jeśli jesteś członkiem związku zawodowego i masz problem w pracy, związki mogą zaproponować ci reprezentanta, który pomoże ci załatwić sprawę z twoim pracodawcą.  Związki zawodowe świadczą także usługę zastępstwa prawnego, np. Trybunały Pracownicze, lub w sytuacji, kiedy miałeś wypadek przy pracy, jeśli podejmujesz działania prawne przeciwko twojemu pracodawcy, bo jest to jedyna droga do zabezpieczenia twoich praw w pracy.

Jeśli jesteś członkiem związku pracującym w miejscu, gdzie związek nie jest uznany, pracownicy i osoby zatrudnione wciąż mają prawo do bycia reprezentowanymi przez związek w przypadku skarg, zażaleń, czy spotkań dyscyplinarnych. Twój związek da ci radę dotyczącą praw, jakie ci przysługują w pracy.

Jeśli nie jesteś członkiem związku pracującym w miejscu, gdzie związek nie jest uznany, w dalszym ciągu warto skontaktować się ze związkiem, który może być przygotowany na udzielenie ci rad, na wypadek, gdybyś chciał do niego dołączyć.

Enable Two-Factor Authentication

To access the admin area, you will need to setup two-factor authentication (TFA).

Setup now