Toggle high contrast

Derīga kontaktinformācija (Latvian version)

Tulkot: Bulgarian translation English translation French translation Hungarian translation Italian translation Latvian translation Lithuanian translation Polish translation Portuguese translation Romanian translation Slovakian translation​ Russian translation​ ​Spanish translation

Konsultāciju, izlīguma un arbitrāžas dienests (Advisory, Conciliation and Arbitration Service (ACAS))

ACAS ir sabiedriska organizācija, kas veicina labu attiecību veidošanu darbavietās. Dienesta valsts palīdzības līnija sniedz atbildes uz nodarbinātības jautājumiem un vispārējas konsultācijas nodarbināto un darba devēju darba attiecību jautājumos.

T: 0300 123 1100 strādā no plkst. 8.00 līdz 20.00 no pirmdienas līdz piektdienai un no 9.00 līdz 13.00 sestdienās.

www.acas.org.uk

Vienlīdzības un cilvēktiesību komisija (Equality and Human Rights Commission (EHRC))

EHRC  ir neatkarīga organizācija, kas ir nodibināta, lai palīdzētu iznīdēt diskrimināciju, veicināt vienlīdzību un aizstāvēt cilvēktiesības.

www.equalityhumanrights.com/

Pilsoņu konsultāciju birojs (Citizens Advice Bureau (CAB)

CAB piedāvā bezmaksas konfidenciālas konsultācijas parādu un patērētāju jautājumos, pabalstu, dzīvesvietas, juridisko lietu jautājumos, kā arī par nodarbinātību un imigrāciju.

Jūs varat atrast tuvāko CAB internetā http://www.citizensadvice.org.uk/

Veselības aizsardzības un darba drošības izpildorgāns (Health and Safety Executive)

Veselības aizsardzības un darba drošības izpildorgāns ir valstiska iestāde, kas var sniegt informāciju veselības un drošības jautājumos.

T: 0300 003 1747 (no plkst.8.30 līdz 17.00)

www.hse.gov.uk

Maternitāte darbībā  (Maternity Action)

Maternitāte darbībā ir labdarības organizācija, kas sekmē grūtnieču tiesības un pievēršas diskriminācijai. Viņiem ir informācija par maternitātes tiesībām dažādās valodās:

http://www.maternityaction.org.uk/wp/advice-2/languages/

Enable Two-Factor Authentication

To access the admin area, you will need to setup two-factor authentication (TFA).

Setup now