Toggle high contrast

Besilaukiančių ar jaunų tėvų teisės (Lithuanian version)

Išversti: Bulgarian translation English translation French translation Hungarian translation Italian translation Latvian translation Luthuanian translation Polish translation Portuguese translation Romanian translation Russian translation Slovak translation​ ​Spanish translation ​ ​

Rights for pregnant or breastfeeding womenNėščių arba žindančių moterų teisės

isos nėščios darbininkės turi teisę būti nediskriminuojamos dėl nėštumo, pvz. negalima drausminti jei į darbą neatvykstama dėl ligos, susijusios su nėštumu. Samdančios agentūros, negali nutraukti užsakymo, jei sužino, kad darbininkė laukiasi.

Organizacijos, kuriose dirba nėščios ar neseniai mamomis tapusios moterys, privalo imtis veiksmų, kad sumažintų pavojaus riziką darbininkėms ar jų kūdikiams. 

Maternity Pay​​Motinystės išmoka

Kai kurioms darbininkėms gali priklausyti 39 savaičių Įstatymo numatyta motinystės išmoka (angl. SMP). Pirmąsias šešias savaites yra mokama 90% normalaus jūsų užmokesčio, o likusias  - visiems vienoda išmoka.

Jei darbininkei nepriklauso SMP, tada ji gali prašyti Motinystės pašalpos (angl. Maternity Allowance), kuri yra visoms vienoda ir mokama iki 39 savaičių. 

Rights for pregnant or breastfeeding womenPapildomos teisės neseniai susilaukusioms arba besilaukiančioms darbuotojoms

 • Apmokamas išleidimas iš darbo į priešgimdyminės priežiūros susitikimus
 • Darbdaviai turi imtis veiksmų, kad apsaugotų darbuotojas ir jų kūdikius nuo pavojų darbe. Jei jų darbo ar jo sąlygų neįmanoma pritaikyti taip, kad būtų sumažinta pavojaus rizika, darbdavys privalo pasiūlyti kitą tinkamą darbą ne mažiau tenkinančiomis sąlygomis ir terminais. Jei kito tinkamo darbo rasti neįmanoma, darbdavys turi laikinai neleisti darbininkei dirbti, tačiau už tą laiką jai turi būti mokama.
 • Iki 52 savaičių motinystės atostogų (pirmos dvi motinystės atostogų savaitės yra privalomos). Darbuotojos negali patirti jokių nuostolių arba diskriminacijos, jei nori išeiti ar išeina motinystės atostogų.
 • Jei darbuotojos išeina 26 ar mažiau motinystės atostogų savaičių, jos turi teisę grįžti į tą patį darbą. Jei jos išeina daugiau kaip 26 savaites, turi teisę grįžti į tą patį darbą, tačiau jei tai neįmanoma, jos turi teisę gauti kitą tinkamą darbą, panašiomis darbo sąlygomis ir terminais.
 • Motinos, kurių vaikai turi gimti 2015 m. balandžio 5 d. arba vėliau, iki 50 motinystės atostogų savaičių gali paversti į Bendras vaiko priežiūros atostogas (angl. Shared Parental Leave), jei jos ir jų vaikų tėvai arba jų partneriai atitinka kriterijus. Daugiau informacijos rasite čia.
 • Jei darbuotojai ruošiasi įsivaikinti vaiką ir tokiu būdu jie taps pagrindiniais jo maitintojais, pirmaisiais metais jie turės panašias teises į atostogas ir išmokas. Daugiau informacijos rasite čia

Paternity leave rights for employeesDarbuotojų teisės į tėvystės atostogas 

Jei esate darbuotojas, ką tik tapęs tėčiu ar greit juo tapsite, arba esate besilaukiančios moters partneris ir būsite atsakingas už vaiko auginimą, turite teisę:

 • Būti išleistas iš darbo (ne daugiau kaip du kartus), kad galėtumėte nuvykti į priešgimdyminės priežiūros susitikimus.
 • Iki dviejų savaičių tėvystės atostogų, kurias reikia pasiimti maždaug kūdikio gimimo laiku, jei išdirbote savo darbdaviui mažiausiai 26 savaites iki penkioliktos savaitės prieš nustatytą kūdikio gimimo savaitę.
 • Iki dviejų savaičių įstatymo numatytos tėvystės išmokos, jei jums priklauso tėvystės atostogos ir jei uždirbote daugiau nei mažiausią uždarbio normą.
 • Jei jums ir vaiko motinai priklauso Bendros vaiko priežiūros atostogos (angl. SPL), pirmaisiais metais galite gauti daugiau atostogų vaiko priežiūrai. Tai leidžia motinai iki 50 motinystės atostogų savaičių paversti į SPL, kurias bet kuris iš partnerių gali išnaudoti per pirmuosius metus.
 •  Jei darbuotojai ruošiasi įsivaikinti vaiką su savo partnere, jie turi panašias teises į atostogas ir išmokas. Žiūrėkite čia.

Parental leaveDarbuotojų teisės į vaikų priežiūros atostogas, lankstų darbo grafiką ir nemokamas atostogas, ištikus nelaimėms namuose

Norint suderinti darbą su šeimos reikalais, dirbantys tėvai ar globėjai turi šias teises:

 • Tėvai, kurie yra darbuotojai ir yra išdirbę daugiau kaip metus savo darbdaviui, turi teisę pasiimti vaiko priežiūros atostogas, kad pasirūpintų savo vaiku. Šios atostogos yra neapmokamos ir jas galima pasiimti po vieną savaitę vienu metu. Tėvai daugiausia gali pasiimti 18 savaičių atostogų vaiko priežiūrai. Atostogas reikia išnaudoti iki penktojo vaiko gimtadienio. Tačiau nuo 2015 m. balandžio mėnesio tėvai galės išnaudoti šias atostogas iki vaikui sukanka aštoniolika.
 • Darbuotojai, išdirbę darbdaviui daugiau nei 26 savaites, turi teisę prašyti lankstaus darbo grafiko.

Profsąjungos atstovas galės patarti kaip gauti šias teises darbe. 

Leave and pay guidance for mothers, fathers and partnersPapildoma informacija (​Tik anglų kalba​)
 

Enable Two-Factor Authentication

To access the admin area, you will need to setup two-factor authentication (TFA).

Setup now