Toggle high contrast

Agentūrų darbininkai (Lithuanian version)

Išversti: Bulgarian translation English translation French translation Hungarian translation Italian translation Latvian translation Lithuanian translation Polish translation Portuguese translation Romanian translation Russian translation Slovak translation​ ​Spanish translation 

Rights for agency worker

Agentūrų darbininkų teisės

Agentūrų darbininkai turi tokias pačias teises kaip ir kiti darbininkai.

Agentūrų darbinbinkai, dirbantys pagal „užmokesčio tarp užsakymų“ sutartis, turi tokias pačias teises, kaip ir darbuotojai.

Be to, prieš pradėdami bet kokį darbą, agentūrų darbininkai turi teisę gauti raštiškus darbo terminų ir sąlygų patvirtinimus.

Agentūra negali

 • Imti mokesčio už tai, kad surado darbą ar įtraukė į registrą
 • Reikalauti, kad darbininkas pirktų kitus produktus ar paslaugas, pvz., CV, apmokymus ar asmenines apsaugos priemones, ir taip nulemti darbo suradimą.
 • Delsti sumokėti užmokestį darbininkui už jau padarytą darbą, nes jai už šį darbą nesumokėjo užsakovas arba dėl to, kad nebuvo pateikta pasirašyta darbo laiko ataskaita. Agentūra atsako už darbininko išdirbtų valandų nustatymą.

Daugiau informacijos rasite TUC Agentūros darbininkų internetiniame vadove.

Accidents at work (agency workers)

Agentūros darbininkai: nelaimingi atsitikimai darbe

Agentūros privalo būti informuojamos apie bet kokią riziką sveikatai ir saugumui, žinomą ir samdančiajam, ir apie tai, kokių priemonių jis ėmėsi, kad kontroliuotų šią riziką. Agentūros turi patikrinti, ar samdantysis atliko išsamų sveikatos ir saugumo rizikos įvertinimą, ir jos taip pat turi užtikrinti, kad būtumėte informuotas apie situaciją, prieš nusiunčiant jus į tą organizaciją. ​

Equal treatment

Agentūrų darbininkai: vienodo požiūrio principas 

Nuo pirmos darbo užsakymo dienos samdančiosios agentūros darbininkai turi teisę į:

 • vienodą galimybę naudotis samdančiojo teikiamomis paslaugomis, kaip ir nuolatiniai darbuotojai  
 • vienodą galimybę pretenduoti į laisvą darbo vietą samdančiojo darbovietėje, kaip ir nuolatiniai darbuotojai  

Išdirbus 12 savaičių tame pačiame samdančiojo darbe, agentūros darbininkams priklauso:

 •  toks pat užmokestis, kurį gauna nuolatiniai darbuotojai (nebent jūs dirbate pagal „užmokesčio tarp užsakymų“ sutartį, žiūrėkite žemiau)
 • vienodos atostogų teisės, kaip ir nuolatiniams darbuotojams
 • vienodos teisės į darbo laiką, kaip ir nuolatiniams darbuotojams ​

​​Pay between assignments​​Agentūros darbininkai: vienodo požiūrio principo išimtys 

gentūros darbininkai, pasirašę darbo sutartis su agentūra, ir kuriems yra mokama tarp darbo užsakymų, neturi teisės į vienodo mokėjimo principą, net po 12 savaičių nuo darbo užsakymo pradžios.

Jūs NETURITE teisės į vienodo mokėjimo principą, jeigu jūsų darbo sutartyje:

 • numatyta „nuolatinė“, o ne terminuota įdarbinimo forma
 • numatytas minimalus mokamas užmokestis
 • numatyta, kur jums reikės dirbti
 • numatytos darbo valandos ir darbo pobūdis

Agentūros darbininkai, pasirašę tokio tipo sutartį, turi teisę gauti užmokestį tarp užsakymų net tada, kai nedirba.

Daugiau informacijos rasite TUC internetiniame vadove.

Jeigu esate pasirašę tokio tipo sutartį, profsąjunga galės jums padėti pasinaudoti darbo teisėmis.  

Enable Two-Factor Authentication

To access the admin area, you will need to setup two-factor authentication (TFA).

Setup now