Toggle high contrast

Aģentūras strādnieki (Latvian version)

Tulkot: Bulgarian translation English translation French translation Hungarian translation Italian translation Latvian translation Lithuanian translation Polish translation Portuguese translation Romanian translation Russian translation Slovak translation​ ​Spanish translation 

Rights for agency worker

Aģentūras strādnieku tiesības

Aģentūras strādniekiem ir tādas pašas tiesības, kā citiem ​‘strādniekiem’.

Aģentūras darbiniekiem, kuriem ir darba līgumi starp dažādām darba vietām, ir tādas pašas tiesības kā nodarbinātajiem.

Piedevām, aģentūras strādniekiem ir tiesības saņemt noteikumu un nosacījumu dokumentu rakstiskā veidā (written statement ), pirms tie uzsāk jebkādu darbu.

Aģentūra nedrīkst:

 • Pieprasīt samaksu no jums vienkārši par darba atrašanu, vai arī par jūsu piereģistrēšanu
 • Pastāvēt uz to, ka strādniekam jāpērk citi iztrādājumi vai pakalpojumi, kā piemēram CV rakstīšana, apmācība, vai personīgais aizsardzības aprīkojums, nosakot to kā vienu no nosacījumiem, lai izmantotu viņu darba atrašanas pakalpojumus.
 • Ieturēt strādnieka samaksu vienkārši tāpēc, ka aģentūra nav saņēmusi maksājumu no uzņēmuma, kurā jūs strādājāt, vai arī ja nav uzrādīta parakstīta darba laika uzkaites tabele, tā ir aģentūras atbildība noskaidrot jūsu nostrādātās stundas.

Skatīt TUC aģentūras strādnieku brošūru internet ( online ) turpmākas informācijas iegūšanai

Accidents at work (agency workers)

Aģentūras strādnieki: nelaimes gadījumi darbā ​

Aģentūrām ir pienākums izzināt jebkurus veselības un drošības riskus darba vietā, kuri pastāv uzņēmumā, kas ir nolīdzis aģentūras strādnieku, kā arī spert nepieciešamos soļus, lai novērstu un kontrolētu tos riskus. Viņiem ir jāpārliecinās, ka uzņēmums ir izdarījis pilnīgu veselības un drošības risku novērtējumu un pārliecinājies, ka strādnieki ir iepazinušies ar situāciju pirms viņu ievietošanas šinī uzņēmumā.​

Equal treatment

vienlīdzīga izturēšanās

​​No pirmās darba dienas aģentūras strādniekiem ir tiesības uz:

 • Vienlīdzīgu piekļuvi kopējās lietošanas labierīcībām, tāpat kā pastāvīgajiem darbiniekiem
 • Tādas pašas iespējas pieteikties uz vakancēm uzņēmumā, kā pastāvigajiem darbiniekiem

Pēc 12 nedēļām vienā un tajā pašā lomā vienā un tajā pašā uzņēmumā, aģentūras strādniekiem ir tiesības uz:

 • Lai tiktu samaksāts pēc tādas pašas likmes, kā pastāvīgajiem darbiniekiem (ja vien jums netiek maksāts pēc līguma starp darbiem, skatīt zemāk)
 • Tādas pašas atvaļinājuma tiesības kā pastāvīgajiem darbiniekiem
 • Tādas pašas darba laika tiesības, kā pastāvīgajiem darbiniekiem​

​​Pay between assignments​​Aģentūras strādnieki: izņēmumi noteikumiem par vienlīdzīgu izturēšanos

Aģentūras strādniekiem, kuriem ir darba līgums ar aģentūru un kuriem tiek maksāts starp darbiem, nepienākas vienlīdzīga alga pat pēc 12 nedēļu nostrādāšanas vienā uzņēmumā.

Ja jūsu līgumam ir sekojoši nosacījumi, jums nav tiesību uz vienlīdzīgu samaksu:

 • Tas ir pastāvīgs, un nevis līgums ar nosacītu termiņu
 • Tanī ir uzrakstīta minimālā samaksa, kuru jūs saņemsiet
 • Tanī ir teikts, kur no jums tiek sagaidīts strādāt
 • Tanī ir noteiktas darba stundas, un tas nosaka darba veidu, kurš no jums tiek sagaidīts izpildīt

Ja jums ir šāda veida līgums un jūs esat aģentūras strādnieks, jums ir tiesības tikt saņemt maksu starp darbiem, kad jūs nestrādājat.

Turpmākas informācijas iegūšanai skatīt TUC brošūru internet ( guide).

Arodbiedrība (union) jums varēs palīdzēt pieprasīt tiesības darba vietā , ja jūs strādājat ar šāda veida līgumu.

Enable Two-Factor Authentication

To access the admin area, you will need to setup two-factor authentication (TFA).

Setup now