Toggle high contrast

Здравословни и безопасни условия на труд (Bulgarian version)

превеждам: Bulgarian translation English French version Hungarian translation Italian version Latvian version Lithuanian version Polish translation Portuguese translation Romanian translation Russian version Slovakian version​ ​Spanish translation 

Health and safety at workОрганизацията, в която работите, има задължението да ви осигури здравословна и безопасна среда за работа. Това включва провеждане на инструктаж за проблемите, свързани със здравето и безопасността на работното ви място. Има много специални правила, които важат за всяко работно място, където има специфични рискове за работещите. Би следвало да проверите дали има синдикален представител за вашето работно място health and safety representative

За повече информация относно правата ви, свързани със здравословните и безопасни условия на труд, посетете страницата в интернет на Службата по здравословни и безопасни условия на труд Health and Safety Executive website.

Enable Two-Factor Authentication

To access the admin area, you will need to setup two-factor authentication (TFA).

Setup now