Toggle high contrast

Влизане в синдикат (Bulgarian version)

превеждам: Bulgarian translation English translation French translation Hungarian translation Italian translation Latvian translation Lithuanian translation Polish translation Portuguese translation Romanian translation Russian translation Slovak translation​ Spanish translation  

Join a Union

Синдикатите са организации, които защитават правата на хората на работното им място, грижат се  условията на труд да са безопасни и здравословни, провеждат колективно договаряне за по-добро заплащане и условия за членовете си.

Синдикатите могат да ви предоставят указания как да защитите много от правата, посочени в настоящата публикация. За информация как да станете член на синдикат, вижте тук:

Синдикатите са независими от работодателя ви и държавните власти. Вие имате право по закон да станете член на синдикат. Не трябва да  уведомявате работодателя си, че сте синдикален член. В Обединеното кралство синдикалните членове средно са по-добре платени и работят при по-безопасни и здравословни условия на труд, така че е важно да си член на синдикат.

Ако работодателят „признае“ синдиката, той може да води преговори от името на трудещите се с ръководството по въпроса за възнаграждението и условията на труд. Този процес се нарича „колективно трудово договаряне“, което завършва с подписване на „колективен трудов договор“/КТД/. В много случаи съществуват КТД относно възнаграждението и условията, които са по-добри от минималните по закон, здравословни и безопасни условия на труд, майчинство и бащинство, наред с още други придобивки.

Ако сте член на синдикат и имате проблем в работата, синдикатите могат да ви предложат представител, който ще ви помогне да разрешите въпроса с вашия работодател. Синдикатите предоставят и правна защита, напр. пред Трудово-правните трибунали или ако претърпите трудова злополука и завеждането на иск срещу работодателя е единствения начин за защита на правата ви на работното място.

Ако сте член на синдикат и работите на място, където синдикатът не е признат, работниците и служителите също имат право да бъдат представлявани от синдикат при оплаквания и дисциплинарни наказания, като синдикатът ще ви посъветва какви права имате на работното си място.

Ако не сте член на синдикат и работите на място, където синдикатът не е признат, заслужава си да се обърнете към синдикат в случай че той може да ви помогне, ако станете негов член.

Enable Two-Factor Authentication

To access the admin area, you will need to setup two-factor authentication (TFA).

Setup now