Cynhadledd Cynrychiolwyr Dysgu Undebau TUC Cymru 2019
This event has ended
Manylion y digwyddiad
Dyddiad
Wed, 27 Nov 2019 - 11:00 to
Thu, 28 Nov 2019 - 13:30
Cost
Mae’r Gynhadledd Cynrychiolwyr Dysgu Undebau 2019 yn rhad ac am ddim i undebwyr llafur sy'n byw neu’n gweithio yng Nghymru. 
Trosolwg

Cofrestrwch nawr yma 

Dyddiad: 27 a 28 Tachwedd 2019 

Lleoliad: Gwesty Coldra Court, Chepstow Rd, Langstone, Casnewydd NP18 2LX 

Mae’r gynhadledd hon dros ddau ddiwrnod wedi’i hanelu at Gynrychiolwyr Dysgu Undebau ledled Cymru. 

Bydd y gynhadledd hefyd yn cynnwys pryd gyda’r nos, gyda siaradwr gwadd yn helpu i ddathlu Cynrychiolwyr Dysgu Undebau ac 20 mlynedd o Gronfa Ddysgu Undebau Cymru 

Mae rôl Cynrychiolydd Dysgu Undebau yn dod yn bwysicach nag erioed o'r blaen.  Dyma gyfle i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y newidiadau parhaus o fewn y rôl.  Bydd sgyrsiau, cyflwyniadau, gweithdai a chyfleoedd i rwydweithio.   

Llety 


Gan fod y gynhadledd hon yn agored i Gymru gyfan, mae nifer cyfyngedig o ystafelloedd ar gael i gynadleddwyr sy’n byw yn bell o’r lleoliad neu sydd â gofynion oherwydd anabledd. 

Bydd angen eich cod post pan fyddwch yn cofrestru er mwyn i ni allu blaenoriaethu dyrannu llety dros nos.  Petai llety dros nos yn cael ei neilltuo ar eich cyfer ar noson 27 Tachwedd, TUC Cymru fydd yn talu’r costau. 
 

Felly, peidiwch â cholli’r cyfle a chofrestrwch nawr

Costau 

Mae’r Gynhadledd Cynrychiolwyr Dysgu Undebau 2019 yn rhad ac am ddim i undebwyr llafur sy'n byw neu’n gweithio yng Nghymru.  Bydd TUC Cymru yn talu am unrhyw lety angenrheidiol (o fewn y ffiniau a amlinellwyd uchod), bwyd a lluniaeth di-alcohol, ond ni allwn dalu eich costau teithio, ond efallai y bydd eich undeb yn gallu helpu â hynny. 

Cymerwch eiliad i ddarllen y polisi canslo canlynol: 
Unwaith y byddwn wedi cadarnhau eich lle, os na fyddwch yn gallu dod, rhowch wybod i ni o leiaf wythnos ymlaen llaw gan ddefnyddio’r manylion cyswllt isod. 
 
Mae’n bwysig iawn eich bod yn rhoi gwybod i ni os na fyddwch yn gallu dod am y rhesymau canlynol; 

  • Mae gennym o hyd restr wrth gefn, ond yn aml ni fyddwn yn gallu cynnig lleoedd i’r bobl hynny os na chawn ddigon o rybudd. 

  • Mae cost y digwyddiad yn sylweddol, ac os na chawn ddigon o rybudd nad ydych am fod yn bresennol, bydd yn rhaid i ni dalu am y lleoedd gwag.  Mae hyn yn cynnwys llogi’r lleoliad, hwyluswyr, prydau a lluniaeth. 

  
SYLWCH - OS NA FYDDWCH YN GALLU DOD I’R DIGWYDDIAD HWN AC NAD YDYCH YN RHOI WYTHNOS O RYBUDD, EFALLAI Y CODIR FFI O £200 AR EICH UNDEB I DALU AM EICH LLE. 
 

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu os hoffech ragor o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â ni.