Mae dysgu drwy’ch undeb yn cael effaith ar bopeth mae undebau yn credu ynddo. Mae’n rhan hanfodol o waith TUC Cymru.
Wales TUC workplace learning
Unions help people find learning opportunities

Mae dysgu drwy’ch undeb yn cael effaith ar bopeth mae undebau yn credu ynddo. Gall helpu i wella iechyd a diogelwch, cyfle cyfartal, sicrwydd swydd a thâl.

Gall Undebau Llafur chwarae rhan enfawr wrth sicrhau bod gan aelodau'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer cystadlu yn y farchnad swyddi yn y dyfodol. Gellir rhoi sylw i nifer o’r heriau economaidd yn y dyfodol, fel digideiddio ac awtomatiaeth, trwy ddysgu a gloywi sgiliau.

Cronfa Ddysgu Undeb Cymru (WULF)

Mae TUC Cymru wedi arwain y ffordd mewn dysgu drwy’r undeb am dros ugain mlynedd. Rydym yn cefnogi ein hundebau cyswllt a phrosiectau Cronfa Ddysgu Undebau Cymru (WULF). Mae’r prosiectau dysgu yma yn amrywio o Sgiliau Hanfodol a darllen, i gymwysterau plymio ac arlunwyr colur. Gan eu bod yn gweithio drwy’r Undebau ac yn y gweithle, mae prosiectau WULF yn gallu cyrraedd dysgwyr nad yw cronfeydd eraill yn gallu eu cyrraedd. Maen nhw’n cefnogi’r rhai sydd angen cymorth fwyaf.

Ar hyn o bryd mae TUC Cymru yn ymgyrchu dros sicrhau bod dysgu a sgiliau yn rhan o wneud Cymru yn 'Wlad Gwaith Teg'. Drwy gefnogi aelodau â’u haddysg, rydym yn gwella eu rhagolygon swydd ac maent yn meithrin y sgiliau sydd eu hangen arnynt. Ond mae yna hefyd fanteision ehangach - gall WULF greu gweithle mwy crefftus a gwella’r economi.

Cynrychiolwyr Dysgu Undebau

Mae Cynrychiolwyr Dysgu’r Undeb yn elfen amhrisiadwy sy’n helpu undebau i gyrraedd y dysgwyr. Law yn llaw â WULF, maent yn gallu cefnogi amrywiaeth o gyfleodd dysgu yn cynnwys llythrennedd digidol, cyrsiau proffesiynol pwrpasol, a chefnogaeth yn ystod newid mewn sefydliad neu mewn gyrfa. O fewn y gweithle, bydd cynrychiolwyr dysgu’r undeb yn:

  • codi ymwybyddiaeth am werth dysgu

  • helpu trefnu cyrsiau

  • cefnogi a hybu aelodau i gymryd rhan yn y dysgu

  • hyrwyddo cyfartaledd ac iechyd a llesiant drwy ddysgu

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn gynrychiolydd dysgu’r undeb, mynnwch sgwrs ag ysgrifennydd eich cangen.

Darllenwch fwy (yn Saesneg) am waith Cynrychiolwyr Dysgu’r Undeb