Wales TUC Cymru
Trydydd llawr
Adeilad Uno
1 Heol yr Egwys Gadeiriol,
Caerdydd, CF11 9SD
 
Ffôn: 029 2034 7010
E-bost: wtuc@tuc.org.uk