Toggle high contrast

Awduron

Adam Cantwell-Corn, Connected by Data

Dr Juan Grigera, Coleg y Brenin Llundain

Ceri Williams, TUC Cymru

Amdanon Ni

TUC Cymru yw llais Cymru ar waith. Gyda thua 48 o undebau llafur cyswllt, mae TUC Cymru yn cynrychioli tua 400,000 o weithwyr. Rydym yn ymgyrchu dros degwch yn y gwaith a chyfiawnder cymdeithasol adref a thramor.

Mae Connected By Data yn ymgyrchu i roi cymunedau wrth wraidd naratifau, arferion a pholisïau data, trwy eirioli dros lywodraethu data ar y cyd ac yn agored.  Maent am i gymunedau gael llais pwerus mewn penderfyniadau am ddata fel y’i defnyddir i greu byd cyfiawn, teg a chynaliadwy.

TUC Cymru, 1 Ffordd y Gadeirlan, Caerdydd, Cymru, CF11 9NS. wtuc@tuc.org.uk

Awduron ac amdanon ni
Enable Two-Factor Authentication

To access the admin area, you will need to setup two-factor authentication (TFA).

Setup now