TUC Cymru
TUC Cymru yw llais Cymru ar waith. Gyda thua 48 o undebau llafur cyswllt, mae TUC Cymru yn cynrychioli tua 400,000 o weithwyr. Rydym yn ymgyrchu dros degwch yn y gwaith a chyfiawnder cymdeithasol adref a thramor.