Toggle high contrast

Undeb ar gyfer athrawon, darlithwyr celf, crefftau a dylunio, addysgwyr artistiaid ac ymgynghorwyr.

 • Rydym yn cynnig cynrychiolaeth a chymorth gan arbenigwyr addysg mewn celf.
 • Gallwch gael cyngor ar bob agwedd ar gyflogaeth mewn addysg, gan gynnwys cyngor a chymorth cyfreithiol.
 • Mynediad at ddigwyddiadau, adnoddau a chyngor datblygiad proffesiynol.
 • Cost aelodaeth yw £15.67 y mis.
Prif Fasnachau
Addysg
Addysg bellach
Addysg uwch
Ysgolion
Aelodaeth
Rhyw anhysbys 1,240 | Cyfanswm 1,240
Rhai o’r cyflogwyr a gynrychiolir
 • Addysg
 • Addysg bellach
 • Addysg uwch
 • Ysgolion
Ysgrifennydd Cyffredinol
Michele Gregson
Manteision Aelodaeth

Mae'r Gymdeithas Genedlaethol dros Addysg mewn Celf a Dylunio (NSEAD) yn gymdeithas broffesiynol ac yn undeb llafur annibynnol. Mae gan bob Aelod Anrhydeddus a Llawn fynediad at gymorth tebyg i'r hyn a ddarperir gan undebau athrawon eraill. Fodd bynnag, i'r rheini nad oes angen cymorth cyfreithiol a phroffesiynol arnynt, ond dim ond buddion aelodaeth, mae'r opsiwn llai costus sef Aelodaeth Gyswllt. Mae'r buddion a ddarperir gan yr NSEAD yn cynnwys:

 • Mynediad ar unwaith i wefan NSEAD i gael gwybodaeth i roi'r newyddion, y safbwyntiau a'r datblygiadau presennol mewn addysg celf a dylunio i chi
 • Cyfleoedd i gymryd rhan mewn rhwydweithiau (ar-lein ac wyneb yn wyneb) ac i gysylltu'n broffesiynol â chydweithwyr o bob cyfnod addysg ledled y DU a ledled y byd
 • Cyhoeddiadau gan gynnwys tri rhifyn AD  (cylchgrawn y Gymdeithas); tri rhifyn ar-lein o'r International Journal of Art & Design Education bob blwyddyn a mynediad llawn i bob erthygl a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn ers 1982.
 • Cydnabyddiaeth gan y llywodraeth ac asiantaethau llywodraethol gan gynnwys yr Adran Addysgu, DENI, SOEID, Ofsted, CCEA(NI), LTS, SQA a'r Asiantaeth Addysgu - ymgynghorir â'r gymdeithas yn rheolaidd ac mae'n cynghori ar faterion sy'n ymwneud â'r pwnc a materion mwy cyffredinol
 • Cyfleoedd cyson i ddatblygu’n broffesiynol ar gyfraddau consesiynol drwy raglen helaeth o ddigwyddiadau rhyngwladol, cenedlaethol a rhanbarthol
 • Mynediad i siop lyfrau arbenigol archebion post NSEAD
 • Cyngor proffesiynol effeithlon ar bob agwedd ar gyflogaeth mewn addysg: mae cyngor a chymorth cyfreithiol hefyd ar gael i Aelodau Llawn
 • Annibyniaeth - nid yw'r NSEAD yn gysylltiedig ag unrhyw undeb neu blaid wleidyddol arall.
 • Yswiriant yn erbyn dwyn effeithiau personol yn y gwaith
Cyfeiriad

NSEAD

3 Masons Wharf

Potley Lane

Corsham

Wiltshire

SN13 9FY

Ffôn
+44(0)1225 810134
Fax
+44(0)1225 812730
Enable Two-Factor Authentication

To access the admin area, you will need to setup two-factor authentication (TFA).

Setup now