Toggle high contrast

Undeb llafur cyflogwr unigol ar gyfer holl aelodau o staff yn y Cyngor Cenedlaethol Adeiladu
     Tai.

  • Gallwch gael cymorth yn y gwaith drwy ymuno â’ch cymdeithas staff.
  • Rydym yn cynrychioli’r rhai sy’n gweithio i’r Cyngor Cenedlaethol Adeiladu Tai, sefydliad nid-er-elw annibynnol sy’n darparu gwarant ac yswiriant ar gyfer cartrefi newydd.
Prif Fasnachau
Bancio, cyllid ac yswiriant
Gwaith Adeiladu
Aelodaeth
Dynion 502 | Menywod 184 | Cyfanswm 686
Rhai o’r cyflogwyr a gynrychiolir

Cyngor Cenedlaethol Adeiladu Tai

Ysgrifennydd Cyffredinol
Cadeirydd: Julia Georgiou
Cyfeiriad

NHBC House

Davy Avenue

Knowlhill

Milton Keynes

Buckinghamshire

MK5 8FP

Ffôn
0344 633 1000
Enable Two-Factor Authentication

To access the admin area, you will need to setup two-factor authentication (TFA).

Setup now