Toggle high contrast

Undeb annibynnol ar gyfer staff stablau a gyflogir gan hyfforddwyr ceffylau rasio trwyddedig.

  • Mae NARS yn gweithio i wella eich cyflog, amodau a’ch cyflogaeth yn gyffredinol.
  • Rydym yn cynnig help, cyngor a chymorth cyfrinachol.  Byddwn yn gwrando ar eich pryderon cyflogaeth ac yn eich tywys drwy eich opsiynau.
  • Rydym yn cynnig hyfforddiant a datblygiad hefyd.
  • Aelodaeth am ddim.
Prif Fasnachau
Gweithgareddau hamdden, chwaraeon ac awyr agored
Cyfleusterau chwaraeon a hamdden breifat
Aelodaeth
Gwrywod 869 | Benywod 1,268 | Cyfanswm 2,137
Rhai o’r cyflogwyr a gynrychiolir

Cyfleusterau chwaraeon a hamdden preifat

Ysgrifennydd Cyffredinol
Chief executive: George McGrath
Cost aelodaeth

Rhydd

Manteision Aelodaeth

NASS yw'r Undeb Llafur ar gyfer Staff Stablau ac mae'n cael ei ariannu gan Ran 7 o Reolau Rasio'r BHA. Mae NASS yn rhoi cyngor, arweiniad a chynrychiolaeth i Staff Stablau sydd â phroblemau yn y gwaith. Mae NASS yn cynrychioli Staff Stablau ar nifer o bwyllgorau'r diwydiant rasio. Mae NASS yn negodi'r cyfraddau cyflog ac amodau gwaith isaf ar gyfer Staff Stablau gyda'r Ffederasiwn Hyfforddwyr Cenedlaethol. Nodir y telerau gofynnol hyn yn y Memorandwm Cytundeb ac maent yn rhwymo pob hyfforddwr ceffylau rasio trwyddedig.

Cyfeiriad

The Racing Centre

Fred Archer Way

Newmarket

Suffolk

CB8 8NT

Ffôn
01638 663411
Enable Two-Factor Authentication

To access the admin area, you will need to setup two-factor authentication (TFA).

Setup now