Toggle high contrast

Undeb ar gyfer cerddorion ym mhob maes o’r diwydiant cerddoriaeth yn y DU.

 • Rydym yn gweithio i ddiogelu eich hawliau, mwyafu eich incwm a gwella amodau gwaith.
 • Rydym hefyd yn cynnig cyngor, cymorth, yswiriant a chymorth cyfreithiol.
 • Costau ymuno o £1 am y chwe mis cyntaf.  Ar ôl hynny, cost aelodaeth lawn yw £227 y flwyddyn.
Prif Fasnachau
Y diwydiant cerddoriaeth
Aelodaeth
Gwrywod 21,208 | Benywod 9,125 | Rhyw anhysbys 88 | Cyfanswm 30,421
Rhai o’r cyflogwyr a gynrychiolir

Diwydiant cerddoriaeth

Ysgrifennydd Cyffredinol
Horace Trubridge
Cost aelodaeth

£227 y flwyddyn am aelodaeth lawn, £20 y flwyddyn i fyfyrwyr mewn addysg amser llawn

Manteision Aelodaeth
 • Cyngor ynghylch gyrfa
 • Cyngor a thrafodaethau contract
 • Cyngor a chynrychiolaeth gyfreithiol
 • Yswiriant atebolrwydd cyhoeddus o £10m
 • Yswiriant o £2,000 ar gyfer offeryn cerdd
 • Casglu a dosbarthu ffioedd
 • Cydfargeinio a negodi cyflogau ar gyfer cerddorion cyflogedig
 • Yswiriant costau proffesiynol
 • Yswiriant indemniti
 • Gwasanaethau Clyw Cerddorion
 • Adennill ffioedd heb eu talu
 • Cymorth meddygol drwy BAPAM
 • Gwasanaeth Cynghori Partneriaethau
 • Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch
 • Canolbwyntio ar gydraddoldeb, cynhwysiant ac amrywiaeth
 • Gweithdai hyfforddi
 • Arbenigwyr cyfryngau a sesiynau
 • Yswiriant damweiniau personol
 • Cymorth budd
 • Grantiau mamolaeth, mabwysiadu a thadolaeth
 • Rôl arweiniol yn Ffederasiwn Rhyngwladol y Cerddorion
Cyfeiriad

30 Snowsfields

London

SE1 3SU

Ffôn
020 7582 5566
Enable Two-Factor Authentication

To access the admin area, you will need to setup two-factor authentication (TFA).

Setup now