Toggle high contrast

Undeb ar gyfer aelodau'r DU o Gymdeithas Orthoptig Prydain ac Iwerddon (BIOS).

  • Rydym yn ymroddedig i ddiogelu hawliau gweithwyr a gwella ansawdd eich bywyd.
  • Gallwn eich helpu i drafod tâl ac amodau.
  • Byddwn yn mynd gyda chi i gyfarfodydd disgyblu a chwynion.
Prif Fasnachau
Iechyd - sector preifat
Iechyd - sector cyhoeddus
Aelodaeth
Gwrywod 103 | Benywod 882 | Other 14 | Cyfanswm 999
Rhai o’r cyflogwyr a gynrychiolir

Iechyd - y sector preifat

Iechyd - y sector cyhoeddus

Ysgrifennydd Cyffredinol
Sam Aitkenhead
Cyfeiriad

Interchange Place

151-165 Edmund Street

Birmingham

B3 2TA

Ffôn
01217285633
Enable Two-Factor Authentication

To access the admin area, you will need to setup two-factor authentication (TFA).

Setup now