Toggle high contrast

Undeb a chymdeithas broffesiynol ar gyfer peilotiaid y DU.

  • Mae 85% a mwy o beilotiaid, winshmon a pheirianwyr hedfan Prydain yn aelodau o BALPA.
  • Rydym yn cynrychioli 10,000 a mwy o beilotiaid ac rydym yn cael ein cydnabod mewn 23 o gwmnïau gwahanol.
  • Mae gennym linell gyswllt 24 awr ar gyfer argyfyngau.
  • Cynigir tâl aelodaeth 50% yn is yn eich blwyddyn gyntaf.
Prif Fasnachau
Cludiant
Awyrennau
Aelodaeth
Gwrywod 4,934 | Benywod 354 | Cyfanswm 5,288
Ysgrifennydd Cyffredinol
Amy Leversidge
Cyfeiriad

BALPA

1 Heathrow Boulevard

1st Floor East Suite, 286 Bath Road

West Drayton

UB7 0DQ

Ffôn
020 8476 4000
Enable Two-Factor Authentication

To access the admin area, you will need to setup two-factor authentication (TFA).

Setup now