Mae Addysg TUC Cymru yn darparu hyfforddiant o ansawdd uchel ar gyfer holl gynrychiolwyr undebau yn y gweithle yng Nghymru drwy ein darparwyr yng Ngholeg Gwent ac yn Addysg Oedolion Cymru.
Cynrychiolwyr Undebau

Rydym yn gwybod cymaint o wahaniaeth i weithwyr y gall cynrychiolwr undeb hyfforddedig ei wneud. Mae cynrychiolwyr undebau yn sicrhau bod pobl sy’n gweithio yn cael llais yn y gwaith. Mae gan weithleoedd trefnus, lle mae gweithwyr yn cael cymryd rhan mewn penderfyniadau, gyfleoedd hyfforddi gwell, gwell cyflog ac maen nhw yn fwy diogel ac yn decach.

Gall undebau helpu cyflogwyr hefyd. Mae cynrychiolwyr undebau yn gwella cadw gweithwyr ac yn lleihau absenoliaeth yn sylweddol a gall cynnwys undebau mewn gwneud penderfyniadau helpu cwmnïau i oroesi mewn amseroedd anodd. Mae Addysg TUC Cymru yn darparu hyfforddiant o ansawdd uchel ar gyfer holl gynrychiolwyr undebau yn y gweithle yng Nghymru drwy ein darparwyr yng Ngholeg Gwent ac yn Addysg Oedolion Cymru.

Mae ein cyrsiau yn rhoi’r sgiliau, y wybodaeth a’r hyder y mae cynrychiolwyr undebau eu hangen i wneud gwaith gwych a bydd cynrychiolwyr yn ogystal yn cael credydau addysgol sy’n cael eu cydnabod yn genedlaethol. Mae’r llyfryn hwn yn rhoi manylion ynglŷn â chyrsiau ar gyfer y flwyddyn gyfan sydd i ddod, ond os ydych chi’n methu â gweld cwrs i gydweddu â’ch anghenion chi neu os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu ag aelod o Dîm Addysg TUC Cymru os gwelwch yn dda.