Mae Addysg TUC Cymru yn darparu hyfforddiant o ansawdd uchel ar gyfer holl gynrychiolwyr undebau yn y gweithle yng Nghymru drwy ein darparwyr yng Ngholeg Gwent ac yn Addysg Oedolion Cymru.
Wales TUC Course Directory Cover

Rydyn ni'n gwybod y gwahaniaeth mae cynrychiolydd undeb wedi'i hyfforddi yn gallu ei wneud i weithwyr. Mae cynrychiolwyr undebau’n gwneud yn siŵr fod gan bobl sy’n gweithio lais yn y gwaith. Mae gweithleoedd trefnus, lle mae gweithwyr yn cymryd rhan mewn penderfyniadau: yn cynnig gwell cyfleoedd hyfforddi, yn talu'n well, ac yn fwy diogel a theg.

Mae Addysg Cyngres Undebau Llafur Cymru (TUC Cymru) yn darparu hyfforddiant o safon uchel i bob cynrychiolydd undeb yn y gweithle yng Nghymru. Caiff ein hyfforddiant ei ddarparu drwy ein darparwyr yng Ngholeg Gwent ac Addysg Oedolion Cymru. Mae ein cyrsiau yn sicrhau bod gan gynrychiolwyr undebau, y sgiliau, y wybodaeth, a'r hyder, sydd eu hangen arnynt i barhau i wneud gwaith ardderchog. Ar ôl llwyddo i gwblhau ein cyrsiau, bydd cynrychiolwyr yn cael credydau addysgol sy'n cael eu cydnabod yn genedlaethol.

Mae'r llyfryn hwn yn cynnwys manylion am ein cyrsiau dros y flwyddyn sydd i ddod, ond os nad ydych yn gallu gweld cwrs sy'n gweddu i'ch anghenion neu fod gennych unrhyw ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu ag aelod o Dîm Addysg TUC Cymru.