Ydych chi’n gynrychiolydd profiadol ac eisiau diweddaru eich gwybodaeth a’ch sgiliau? Neu ydych chi’n gynrychiolydd newydd sydd eisiau gwybod beth yw’r rôl? Yn ystod y pandemig Coronafeirws rydyn ni’n cynnig adnoddau dysgu ar lein i gynrychiolwyr.
Dyn o flaen cyfrifiadur gyda menyw yn ei ddysgu

Er mwyn cadw ein tiwtoriaid a’n myfyrwyr yn ddiogel yn ystod y pandemig Coronafeirws, rydyn ni wedi penderfynu gohirio cyrsiau mewn dosbarthiadau am gyfnod. Bydd ein rhaglen wyneb yn wyneb sy’n cael ei chyflwyno gan Addysg Oedolion Cymru a Choleg Gwent yn dechrau’n ôl cyn gynted â phosibl.

Fodd bynnag, rydyn ni’n gwybod bod angen hyfforddiant a chymorth ar ein cynrychiolwyr fwy nag erioed yn ystod y cyfnodau anodd hyn. Felly, mae gwasanaeth addysg TUC wedi datblygu rhaglen ar-lein i gynrychiolwyr am y tro cyntaf.

Gallwch ddewis cyrsiau hir neu ein rhaglen blas ar ddysgu sy’n cynnwys eNodiadau. Gyda mynediad 24/7, dysgwch ar eich cyflymder eich hun, lle bynnag a phryd bynnag sy’n gyfleus i chi – mae’r cyrsiau hyn yn gweithio’r un mor dda ar eich ffôn clyfar, tabled neu gyfrifiadur. Yr oll sydd angen i chi ei wneud yw dewis cwrs isod a dechrau arni.

Bydd clicio'r ddolen hon yn agor cyfeiriadur cyrsiau TUC Cymru sy'n rhestru'r holl gyrsiau sydd ar gael ar hyn o bryd ar gyfer dysgu ar-lein dan arweiniad tiwtor.

 

 

 

 

Dysgwch rywbeth newydd o gartref - blog a rhestr o adnoddau ar-lein gan Linsey Imms