Canllawiau cydraddoldeb Cofid-19

Mae Undebau Llafur yn arwain yr ymgyrch i amddiffyn y gweithwyr mwyaf agored i niwed yn ystod argyfwng coronafeirws. Bydd y canllawiau isod yn eich helpu os oes gennych nodwedd warchodedig, neu'n cynrychioli cydweithiwr sydd efo nodwedd warchodedig.