Toggle high contrast

Undeb llafur mwyaf gwasanaeth sifil y DU, gydag aelodaeth ar draws y sector preifat hefyd.

 • Rydym yn ymgyrchu dros gyflogau ac amodau teg, pensiynau priodol a chydraddoldeb yn y gwaith.
 • Gallwch gael cyngor a chynrychiolaeth am ddim gan ein cynrychiolwyr, gyda chefnogaeth ein tîm cyfreithiol.
 • Costau aelodaeth rhwng £3.36 a £15.17 y mis.
Prif Fasnachau
Adloniant a'r celfyddydau
Amgueddfeydd ac orielau celf
Y Llywodraethu a gwasanaethau cyhoeddus
Gwasanaeth sifil
Llywodraeth leol
Gwasanaeth yr Heddlu
Gwasanaethau cyhoeddus - eraill
Technoleg gwybodaeth
Public sector IT and data
Aelodaeth
Gwrywod 77,952 | Benywod 108,105 | Arall 4,628 | Cyfanswm 190,685
Rhai o’r cyflogwyr a gynrychiolir
 • Amgueddfeydd ac orielau celf
 • Llywodraeth a gwasanaethau cyhoeddus
 • Gwasanaeth sifil
 • Llywodraeth leol
 • Gwasanaeth yr heddlu
 • Gwasanaethau cyhoeddus - eraill
 • Technoleg gwybodaeth
 • TG - y sector preifat
 • TG - y sector cyhoeddus
Ysgrifennydd Cyffredinol
Fran Heathcote
Cyfeiriad

160 Falcon Road

London

SW11 2LN

Ffôn
020 7924 2727
Enable Two-Factor Authentication

To access the admin area, you will need to setup two-factor authentication (TFA).

Setup now