Toggle high contrast

Undeb ar gyfer gweithwyr proffesiynol morwrol sy’n gweithio ar y môr ac ar y lan.

  • Rydym yn trafod cyflogau, amodau, oriau gwaith a phensiynau.
  • Rydym yn cynnig gwasanaethau cyfreithiol amrywiol, cyngor ar broblemau sy’n gysylltiedig â’r gwaith a llinell gymorth 24/7.
  • Cost aelodaeth o £4.90 i £24.60 y mis, llai i gadetiaid a hyfforddeion.
Prif Fasnachau
Cludiant
Llongau
Aelodaeth
Gwrywod 14,041 | Benywod 549 | Cyfanswm 14,590
Rhai o’r cyflogwyr a gynrychiolir

Llongau mordeithio, llongau cynwysyddion, cludwyr ceir, y Fflyd Frenhinol Atodol, fferïau, dyfrffyrdd mewndirol, iotiau mawr, tanceri, colegau, ffermydd gwynt ar y môr.

Ysgrifennydd Cyffredinol
Mark Dickinson
Cost aelodaeth

Mae ffioedd aelodaeth misol yn 2019 yn amrywio o £23.75 i Swyddogion, i £17.70 ar gyfer llongwyr. Mae aelodau staff ar y lan yn talu rhwng £13.35 a £18.60.

Dim ond £25 y flwyddyn y mae cadetiaid, myfyrwyr a hyfforddeion yn ei dalu.

Manteision Aelodaeth

Rydym yn trafod materion sy'n cynnwys tâl, amodau, oriau gwaith a phensiynau. Rydym yn darparu amrywiaeth o wasanaethau cyfreithiol am ddim i aelodau, ac yn rhoi cyngor arbenigol ar broblemau sy'n gysylltiedig â gwaith fel contractau, dileu swyddi, bwlio neu wahaniaethu a diffyg talu cyflogau.

Mae gan Aelodau hawl hefyd i gael gwarchodaeth ariannol am ddim rhag colli incwm os caiff eu tystysgrif cymhwysedd ei chanslo, ei hatal neu ei hisraddio yn dilyn ymchwiliad ffurfiol.

Nid yw cymorth byth yn bell i ffwrdd — ble bynnag yn y byd yr ydych. Rydym yn gweithredu llinell gymorth frys fyd-eang 24/7 ac yn ymweld ag aelodau ar longau ac ar y lan yn rheolaidd. Mae gennym swyddfeydd a chynrychiolwyr yn Llundain, Wallasey, Rotterdam, Basel, Ffrainc, Sbaen a Singapore.

Cyfeiriad

1–2 The Shrubberies

George Lane

South Woodford

London

E18 1BD

Ffôn
0151 639 8454
Enable Two-Factor Authentication

To access the admin area, you will need to setup two-factor authentication (TFA).

Setup now