Toggle high contrast

Undeb a chymdeithas broffesiynol ar gyfer staff prawf a llysoedd teulu.

  • Gyda’n gilydd, rydym yn brwydro dros ddiogelwch swyddi, diogelwch cyhoeddus a chynnal safonau proffesiynol.
  • Byddwn yn eich diogelu mewn cyfnodau anodd, ac yn negodi cytundeb gwell ar gyflog ac amodau gwaith.
  • Cost aelodaeth o hyd at £27.20 y mis, yn ddibynnol ar gyflog.
Prif Fasnachau
Y Llywodraethu a gwasanaethau cyhoeddus
System gyfiawnder troseddol/sifil (gan gynnwys carchardai a chyfleusterau diogel)
Aelodaeth
Gwrywod 1,307 | Benywod 3,689 Cyfanswm 4,996
Rhai o’r cyflogwyr a gynrychiolir

System cyfiawnder troseddol/sifil (gan gynnwys carchardai a chyfleusterau diogel)

Ysgrifennydd Cyffredinol
Ian Lawrence
Cost aelodaeth

Aelodaeth lawn o £3.60 y mis i £25 y mis yn dibynnu ar gyflog blynyddol gros.  Mae'r mathau eraill o aelodaeth sydd ar gael yn cynnwys Cyswllt, Cydymaith Proffesiynol ac Wedi Ymddeol.

Manteision Aelodaeth

Gwasanaethau cyfreithiol o gyflogaeth i anafiadau personol, materion teuluol a thrawsgludo.  Napo Extra - y cynllun disgowntiau a buddion ar gyfer aelodau Napo.  Mynediad at Gyfnodolyn y Gwasanaeth Prawf a chyfnodolyn y Llys Teulu.

Cyfeiriad

Boat Race House

65 Mortlake High Street

London

SW14 8HL

Ffôn
020 7223 4887
Enable Two-Factor Authentication

To access the admin area, you will need to setup two-factor authentication (TFA).

Setup now