Toggle high contrast

Undeb a chymdeithas broffesiynol ar gyfer uwch arweinwyr ym myd addysg.

  • Rydym yn cynnig cymorth cyfreithiol unigol, diogelwch a chynrychiolaeth.
  • Cewch gyngor arbenigol ar dâl, amodau a phensiynau, yn ogystal â mynediad i’n llinell ffôn 24 awr.
  • Derbyn cynigion disgownt ar gyrsiau, cynadleddau ac yswiriant.
  • Cost aelodaeth rhwng £14.50 a £36 y mis.
Prif Fasnachau
Addysg
Addysg bellach
Ysgolion
Aelodaeth
Gwrywod 20,714 | Benywod 7,786 | Rhyw anhysbys 100 | Cyfanswm 28,600
Rhai o’r cyflogwyr a gynrychiolir
  • Addysg bellach
  • Ysgolion
Ysgrifennydd Cyffredinol
Paul Whiteman
Cyfeiriad

1 Heath Square

Boltro Road

Haywards Heath

West Sussex

RH16 1BL

Ffôn
0300 30 30 333
Enable Two-Factor Authentication

To access the admin area, you will need to setup two-factor authentication (TFA).

Setup now