Toggle high contrast

Read this page in English

HCSA – Undeb y Meddygon Ysbyty yw’r unig gymdeithas broffesiynol ac undeb sydd wedi’i neilltuo’n benodol ar gyfer meddygon mewn ysbytai, lle bynnag y maen nhw yn eu gyrfa. Rydyn ni’n ymfalchïo ein bod yn cynnig gwasanaeth personol arbenigol sy’n cynrychioli ac yn cynghori meddygon o bob gradd yn y DU ac Ynysoedd y Sianel, yn y GIG ac yn y sectorau Preifat. Gall myfyrwyr meddygol ar gwrs cydnabyddedig hefyd ymuno fel Myfyriwr Cyswllt.

Cymdeithas broffesiynol ac undeb ar gyfer meddygon ysbytai.

 • Gall pob meddyg ôl-raddedig wneud cais.
 • Rydym yn cymryd rhan mewn trafodaethau cenedlaethol ar eich cyflog, telerau ac amodau.
 • Mae’r buddion yn cynnwys: cyngor, cymorth, ac ymgynghoriad cyfreithiol ½ awr am ddim a gwasanaethau cyfreithiol am bris gostyngol.
 • Cost aelodaeth rhwng £40 a £330 y flwyddyn.
Prif Fasnachau
Iechyd
Iechyd - sector preifat
Iechyd - sector cyhoeddus
Aelodaeth
Gwrywod 2,425 | Benywod 804 | Cyfanswm 3,229
Rhai o’r cyflogwyr a gynrychiolir
 • Iechyd - y sector preifat
 • Iechyd - y sector cyhoeddus
Ysgrifennydd Cyffredinol
Dr Paul Donaldson
Cost aelodaeth

Blynyddol Llawn: £340

Misol Llawn: £29

ST/CT/Cymrawd Clinigol Blynyddol: £135

ST/CT/Cymrawd Clinigol Misol: £11.50

Sylfaenol Blynyddol: £50

Sylfaenol Misol: £4.50

Myfyriwr Cyswllt: Am ddim

Manteision Aelodaeth

Mae aelodau Undeb y Meddygon Ysbyty yn cael eu cefnogi gan undeb llafur sydd â degawdau o brofiad yn cynrychioli meddygon mewn ysbytai, ac maen nhw wedi magu enw da am gymorth yn y gweithle.

Mae holl aelodau Undeb y Meddygon Ysbyty yn elwa o’r canlynol:

 • Cyngor a chymorth personol gan ein tîm profiadol sydd wedi’i hyfforddi’n llawn
 • Gwasanaethau negodi a chynrychioli yn y gweithle ac yn genedlaethol
 • Gwasanaeth niwed personol am ddim (yn y gwaith neu’r tu allan iddo)
 • Ymgynghoriad cyfreithiol awr a hanner yn rhad ac am ddim 
 • Gwasanaethau cyfreithiol ar gyfradd is: Trawsgludo/eiddo; ysgrifennu ewyllysiau, cynllunio trethi; ystadau ac ymddiriedolaethau; gwasanaeth cyfreithiol teuluol a phriodasol
 • Gwasanaeth gwirio contractau am ddim
Cyfeiriad

1 Kingsclere Road

Overton

Basingstoke

RG25 3JA

Ffôn
01256 770999
Enable Two-Factor Authentication

To access the admin area, you will need to setup two-factor authentication (TFA).

Setup now