Toggle high contrast

Read this page in English

Llais diffoddwyr tân a'r gwasanaeth tân ac achub yn y DU.

Undeb y Brigadau Tân (FBU) yw llais awdurdodol, proffesiynol diffoddwyr tân ledled y DU. Mae'r undeb yn cynrychioli'r mwyafrif llethol o ddiffoddwyr tân yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon, gan gynnwys diffoddwyr tân gweithredol amser llawn (llawn amser) a diffoddwyr tân gweithredol (rhan-amser, ar alwad) a staff rheoli.

Llais proffesiynol ymladdwyr tân a’r gwasanaeth tân ac achub.

  • Rydym yn gwella amodau gwaith aelodau ac yn eu cynrychioli yn y gwaith.
  • Mae’r buddion yn cynnwys diogelwch cyfreithiol, cyngor ar gynllunio ariannol a chynllun arian parod iechyd.
  • Byddwn hefyd yn eich helpu i ddatblygu sgiliau newydd a phresennol.
  • Cost aelodaeth hyd at £25.61 y mis.
Prif Fasnachau
Y Llywodraethu a gwasanaethau cyhoeddus
Fire service
Aelodaeth
Gwrywod 30,630 | Benywod 2,412 Cyfanswm 33,042
Rhai o’r cyflogwyr a gynrychiolir

Diffoddwyr Tân Awdurdodau Lleol

Ysgrifennydd Cyffredinol
Matt Wrack
Cost aelodaeth

Costau cyfraniadau: Mae aelodau llawn amser yn cyfrannu 1% o gyfradd cyflog wythnosol diffoddwr tân (cymwys). Mae aelodau rhan-amser (RDS) yn cyfrannu traean o gyfraniad masnach aelodau llawn amser, yn ogystal â 3%.

Pan delir llai i aelodau na chyfradd gyflog wythnosol diffoddwr tân (cymwys) bydd y Cyngor Gweithredol yn cyhoeddi bob blwyddyn y cyfraddau cyfraniadau perthnasol ar gyfer pob band.

Manteision Aelodaeth

Mae Undeb y Brigadau Tân wedi negodi rhai buddion ar gyfer ein haelodau’n unig. Mae'r rhain yn cynnwys:

  • Yswiriant cartref, teithio, car ac anifeiliaid anwes
  • Cynllun ariannol iechyd
  • Hyd at 30% oddi ar geir newydd sbon
  • Cerbyn Prepaid Plus yr Undeb
  • UnionRewards.com ar gyfer siopa ar-lein
  • Cyngor cynllunio ariannol
Cyfeiriad

Bradley House

68 Coombe Road

Kingston upon Thames

KT2 7AE

Ffôn
020 8541 1765
Fax
0208 546 5187
Enable Two-Factor Authentication

To access the admin area, you will need to setup two-factor authentication (TFA).

Setup now