Toggle high contrast

Undeb addysgu mwyaf yr Alban, ar gyfer athrawon a darlithwyr mewn meithrinfeydd, ysgolion, colegau a phrifysgolion.

  • Rydym yn ceisio gwella bywydau gwaith, amodau a chyflogau aelodau.
  • Rydym yn cynnig datblygiad proffesiynol hefyd.
  • Os ydych yn wynebu anawsterau neu ddileu swydd, gallwn helpu.
  • Cost aelodaeth yw £12.88 y mis, neu £12.13 drwy Ddebyd Uniongyrchol.
Prif Fasnachau
Addysg
Addysg bellach
Addysg uwch
Meithrinfeydd a gofal plant
Ysgolion
Aelodaeth
Gwrywod 12,588 | Benywod 42,114 | Cyfanswm 54,702
Rhai o’r cyflogwyr a gynrychiolir

Ysgolion, colegau a phrifysgolion. Mae rhai addysgwyr o fewn cyrff eraill hefyd yn gymwys i fod yn aelodau, e.e. QIO awdurdod lleol, hyfforddwyr cerddoriaeth.

Ysgrifennydd Cyffredinol
Larry Flanagan
Cost aelodaeth

Tanysgrifiad blynyddol o £136.07

Tanysgrifiad blynyddol o £112.26 wedi'i ddisgowntio ar gyfer talwyr debyd uniongyrchol

Manteision Aelodaeth

Cydfargeinio ar gyflogau ac amodau gwasanaeth eraill. Cynrychiolaeth ar gyfer prosesau disgyblu, cwyno, gallu a diswyddo. Cyngor ac arweiniad ar amryw o faterion cyflogaeth, gan gynnwys iechyd a diogelwch, materion cydraddoldeb. Cymryd rhan mewn datblygu polisi. Cronfa Les.

Enable Two-Factor Authentication

To access the admin area, you will need to setup two-factor authentication (TFA).

Setup now