Toggle high contrast

Corff proffesiynol, addysgol ac undeb llafur ar gyfer ffisiotherapyddion, gweithwyr cymorth a myfyrwyr.

  • Ymunwch â 60,000 o ffisiotherapyddion, gweithwyr cymorth a myfyrwyr ffisiotherapi.
  • Rydym yn cynnig yswiriant a chyngor cyfreithiol, datblygiad proffesiynol, cyngor a chymorth.
  • Mae mathau o aelodaeth a buddion amrywiol ar gael, gyda ffioedd o £5.01 i £35.10 y mis.
Prif Fasnachau
Iechyd
Iechyd - sector preifat
Iechyd - sector cyhoeddus
Aelodaeth
Gwrywod 9,530 | Benywod 38,170 | Cyfanswm 47,700
Rhai o’r cyflogwyr a gynrychiolir

GIG, practisau preifat, trydydd sector, yr MoD

Ysgrifennydd Cyffredinol
Director of employment relations and union services: Claire Sullivan
Cost aelodaeth
Manteision Aelodaeth
Cyfeiriad

14 Bedford Row

London

WC1R 4ED

Ffôn
020 7306 6666
Enable Two-Factor Authentication

To access the admin area, you will need to setup two-factor authentication (TFA).

Setup now