Toggle high contrast

Undeb i weithwyr mewn unrhyw ddiwydiant neu sector, gan gynnwys y rhai sy’n
     hunangyflogedig.

  • Rydym yn helpu pobl yn y gwaith, gartref a phan fydd bywyd yn mynd yn gymhleth.
  • Mynediad diderfyn i gyngor arbenigol, cynrychiolaeth a diogelwch.
  • Yn ogystal â buddion a chynigion disgownt gwych.

Cost aelodaeth o £2.92 i £19.98 y mis.

Prif Fasnachau
Bancio, cyllid ac yswiriant
Banciau/Cymdeithasau adeiladu
Gwasanaethau ariannol (cyfrifyddiaeth, archwilwyr, yswiriant ac ati)
Elusennau, cyrff a mudiadau gwirfoddol a sefydliadau aelodaeth
Dosbarthiad, logisteg a chyfanwerthu
Addysg
Meithrinfeydd a gofal plant
Ysgolion
Electroneg, offer trydanol a domestig
Adloniant a'r celfyddydau
Gamblo (siopau betio a chasinos)
Y Llywodraethu a gwasanaethau cyhoeddus
Gwasanaeth sifil
System gyfiawnder troseddol/sifil (gan gynnwys carchardai a chyfleusterau diogel)
Gwasanaethau cyhoeddus - eraill
Iechyd
Iechyd - sector preifat
Gweithgareddau hamdden, chwaraeon ac awyr agored
Chwaraeon Proffesiynol
Gweithgynhyrchu a chynhyrchu
Cynhyrchydd bwyd
Mwynau anfetalaidd
Peiriannau ac offer
Metelau
Rwber a phlastigion
Tecstilau, dillad a lledr
Post a Thelathrebu
Telegyfathrebu
Adwerthu a siopau
Siopa
Gofal cymdeithasol
Gofal cartref a chartrefi gofal
Aelodaeth
Gwrywod 23,577 | Benywod 8,309 | Cyfanswm 31,886
Rhai o’r cyflogwyr a gynrychiolir

Tata Steel, Dur Prydain, Liberty Steel, Outokumpu, Sheffield Forgemasters, Sodexo, Serco, Mitie, GEOAmey, Zurich, Ladbrokes, William Hill, Coral, Paddy Power, Betfred, Whistl, XPO, Capita, NSPCC, Johnson Matthey, Cymdeithas Adeiladu West Bromwich, Scottish Leather Group, Euro Car Parts, Clarks, Celsa, Glen Dimplex, Stelrad, Masco Windows, Techniglass, Premier Trade Frames, Tulip Limited, Pride Pilgrim, Tillery Valley Foods, Harsco, Macmillan, OCS, Hargreaves

Ysgrifennydd Cyffredinol
Roy Rickhuss
Cost aelodaeth

Mae aelodaeth o Community yn seiliedig ar yr hyn rydych yn ei ennill, felly mae cyfradd fforddiadwy waeth beth fo'ch amgylchiadau.

Cyfeiriad

465c Caledonian Road

London

N7 9GX

Ffôn
020 7420 4000
Enable Two-Factor Authentication

To access the admin area, you will need to setup two-factor authentication (TFA).

Setup now