Toggle high contrast

Yr undeb sy’n ymroddedig i staff yn Santander UK.

 • Rydym yn undeb llafur annibynnol sy’n cynrychioli pobl ym mhob rhan o Santander UK.
 • Gall ein tîm llinell gymorth roi cyngor i chi ar faterion sy’n gysylltiedig â gwaith a chynnig canllawiau a gwybodaeth.
 • Gallwn eich cynrychioli mewn cyfarfodydd os bydd angen.
 • Costau aelodaeth £6.70 y mis.
Prif Fasnachau
Bancio, cyllid ac yswiriant
Banciau/Cymdeithasau adeiladu
Gwasanaethau ariannol (cyfrifyddiaeth, archwilwyr, yswiriant ac ati)
Rhai o’r cyflogwyr a gynrychiolir

Busnesau Santander a Santander yn y DU.

Ysgrifennydd Cyffredinol
Linda Rolph
Cost aelodaeth

Ar hyn o bryd rydym yn codi £6.70 y mis.

Manteision Aelodaeth
 • Mae gan Advance dîm llinell gymorth bwrpasol sydd ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener (8.30am – 6pm). Gall ein tîm llinell gymorth hyfforddedig roi cyngor i chi ar faterion sy'n ymwneud â gwaith, neu wybodaeth y gallai fod ei hangen arnoch.
 • Ni yw'r unig undeb lle gall ein haelodau siarad yn uniongyrchol â'r Ysgrifennydd Cyffredinol.
 • Rydym yn cyhoeddi cylchgrawn rheolaidd drwy gydol y flwyddyn sy'n rhoi gwybodaeth werthfawr i chi am gynlluniau a blaenoriaethau'r busnes a sut mae hyn yn effeithio arnoch chi.
 • O bryd i'w gilydd mae angen help ar lawer o bobl yn y gwaith, er enghraifft, pan fydd raid iddynt fynychu gwrandawiadau Disgyblu neu Berfformiad. Gallwn ddarparu cynrychiolaeth mewn unrhyw gyfarfodydd o'r fath.
 • Mae pob un o'n tîm yn gynrychiolwyr wedi'u hachredu'n llawn gyda blynyddoedd lawer o brofiad.
 • Mae Advance yn rhedeg loteri fisol lle gall aelodau, am £1 yn unig, ennill hyd at £1,000 a gwobrau eraill. Gallwch brynu hyd at £10 mewn tocynnau.
 • Mae ein gwefan yn cynnwys dolenni i wybodaeth ddefnyddiol. Dim ond i aelodau y mae'r rhan fwyaf o'r wybodaeth hon ar gael, gan gynnwys manylion y buddion y gallwch eu defnyddio yn erbyn eich tanysgrifiad misol fel ein clwb teithio, gan gynnig arbedion ar y rhan fwyaf o fargeinion gwyliau sy'n rhatach na phrisiau'r rhyngrwyd a'r stryd fawr.
Cyfeiriad

16/17 High Street,

Tring

HP23 5AH

Ffôn
01442 891122
Enable Two-Factor Authentication

To access the admin area, you will need to setup two-factor authentication (TFA).

Setup now